Szukaj
Produkty
Kategorie
Kolekcje
Producenci

Brak wyników

Kategorie ochrony ciała

Kategorie ochrony

W zakresie ochrony ciała podział ten wygląda następująco:

KATEGORIA I

Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami.

Odzież ochronna należąca do tej kategorii, to odzież o podstawowej konstrukcji, a ocena poziomu skuteczności zależy od oceny samego użytkownika.

W wypadku wzrostu określonego typu zagrożenia, skutki mogą być łatwo zidentyfikowane przez pracownika we właściwym czasie.

Kategoria I obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed:

 • zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne,
 • powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi,
 • zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia,
 • czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz).

KATEGORIA II

Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III).

Kategoria II ochrony obejmuje swoim zakresem odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika.

Przykłady odzieży, zaliczanej do kategorii II:

 • Odzież chroniąca przed przecięciem,
 • Odzież redukująca zagrożenia występujące podczas spawania - dla spawaczy i zawodów pokrewnych,
 • Odzież ostrzegawcza (dla służb drogowych).

KATEGORIA III

Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika.

Kategoria III obejmuje odzież specjalistyczną, której zadaniem jest ochrona przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla pracownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie.

Do tej grupy należą m.in.:

 • Specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne,
 • Odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą przekraczającą 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji,
 • Odzież chroniąca przed niskimi temperaturami (poniżej - 50°C),
 • Odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego.

Właściwości ochronne determinowane są przede wszystkim cechami materiałów (grubość, impregnowanie, specjalny splot włókien) oraz sposobem wykonania odzieży (specjalne szwy).

Ze względu na ochraniany element ciała, odzież ochronną dzieli się na:

 • Odzież ochraniającą tułów,
 • Odzież chroniącą części tułowia,
 • Nakrycia głowy.

Oznaczenia dotyczące pielęgnacji i konserwacji odzieży

SymbolZnaczenie
Maksymalna temperatura prania 95°C. Czas prania, płukanie oraz wirowanie normalne
Maksymalna temperatura prania 95°C. Skrócony czas prania mechanicznego, płukanie w temperaturze malejącej, wirowanie ograniczone
Proces prania bardzo łagodny
Maksymalna ilość cykli prania, w czasie których materiał zachowuje własności
Tylko pranie ręczne. Maksymalna temperatura prania 40°C. Zaleca się ostrożność w trakcie prania
Nie prać. Zaleca się ostrożną konserwację na wilgotno
Suszenie w suszarce bębnowej, temperatura normalna
Suszenie w pralce bębnowej, temperatura obniżona
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Wybielanie dowolnym środkiem utleniającym (w tym chlorem)
Wybielanie tylko środkiem tlenowym/bezchlorowym
Zakaz wybielania
Prasowanie w temperaturze 200°C
SymbolZnaczenie
Prasowanie w temperaturze 150°C
Prasowanie w temperaturze 110°C
Nie prasować
Nie stosować pary
Nie czyścić chemicznie
Profesjonalne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F - proces normalny
Profesjonalne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F - proces łagodny
Profesjonalne chemiczne czyszczenie w węglowodorach - proces normalny
Profesjonalne chemiczne czyszczenie w węglowodorach - proces łagodny
Suszenie na sznurze
Ociekanie
Suszenie w stanie rozwieszonym
Suszenie w cieniu

Rodzaje odzieży chroniącej przed chemikaliami

podsumowanie norm określających wymagania odzieży każdej kategorii:

NormaTypZapewniana ochrona przed chemikaliami
EN130346przed rozpryskami
EN13982-15przeciwpyłowe (azbest)
EN146054przed oparami
EN146053przed strumieniami
EN943-12brak szczelności na gazy
EN943-1
EN 943-2
1kombinezon zapewniający szczelność na gazy

Wyróżnia się sześć typów odzieży chroniącej przed chemikaliami (1-6), gdzie typ pierwszy zapewnia najwyższy, a typ szósty najniższy stopień ochrony:

 • Typ 1 - ochrona przed chemikaliami, zapewniona szczelność przed gazami:
 • Typ 1a - z doprowadzeniem powietrza do oddychania nie związanego z powietrzem atmosferycznym dostarczanego przez stosowny sprzęt noszony wewnątrz kombinezonu chroniącego przed chemikaliami.
 • Typ 1b - z doprowadzeniem powietrza do oddychania nie związanego z powietrzem atmosferycznym przez stosowny sprzęt noszony na zewnątrz kombinezonu chroniącego przed chemikaliami.
 • Typ 2 - ochrona przed chemikaliami bez szczelności przed gazami.
 • Typ 3 - zapewniona ochrona całego ciała wyposażona w szczelne połączenia zapewniające szczelność na przesiąkanie cieczy pomiędzy różnymi częściami odzieży.
 • Typ 4 - zapewnia ochronę przed oparami cieczy. Zawiera uszczelnienia pomiędzy różnymi częściami odzieży.
 • Typ 5 - zapewnia ochronę przed cząstkami stałymi przenoszonymi przez powietrze.
 • Typ 6 - odzież krótkiego użytkowania chroniąca przed lekkimi rozpyleniami oraz rozpryskami.

*piktogramy firmy DuPont®

Wykaz norm dla grupy ochrona ciała

EN ISO 13688 (zastępuje EN340)

Pokaż produkty spełniające normę EN340 Pokaż produkty spełniające normę EN13688

Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono ogólne wymagania, dotyczące wykonania, z zakresu ergonomii, nieszkodliwości, oznaczania wielkości, procesu starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczać producent wraz z wyrobem.

Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania tylko w połączeniu z innymi normami określającymi wymagania dla konkretnego wykonania i nie może być stosowana jako samodzielny dokument bazowy.

EN510

Pokaż produkty spełniające normę EN510

Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu wplątania się w ruchome części.

Norma ustala podstawowe wymagania dotyczące odzieży używanej w miejscach zagrożonych wplątaniem i wciąganiem w ruchome części maszyn.

Przedstawione w normie wymagania dotyczą konstrukcji odzieży, elementów zapinających i materiałów przeznaczonych na tę odzież. Norma przywołuje metody badania przedstawione w EN340.

Zgodnie z postanowieniami normy, odzież powinna ściśle przylegać do ciała, oraz powinna być pozbawiona elementów, mogących ulec wplątaniu w ruchome części maszyn.

EN342

Pokaż produkty spełniające normę EN342

Odzież ochronna. Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

Norma określa właściwości odzieży ochronnej, chroniącej przed wpływem zimna w temperaturach poniżej -5°C. Rozróżnia się dwa rodzaje ochron: artykuły odzieżowe oraz komplety odzieżowe.

EN14058

Pokaż produkty spełniające normę EN14058

Odzież ochronna. Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.

W normie określone zostały wymagania oraz metody szczegółowych badań artykułów odzieżowych, takich jak: bezrękawniki, kurtki, płaszcze, spodnie, chroniących przed skutkami chłodnych klimatów.

W założeniu odzież ta ma być użytkowana w temperaturach umiarkowanego zimna (-5°C i powyżej) celem zapewnienia ochrony przed miejscowym wychłodzeniem skóry i organizmu. Może być użytkowana zarówno we wnętrzach jak i na wolnym powietrzu.

Nie ma wymogu wykonywania odzieży z materiałów nieprzemakalnych lub szczelnych na przesiąkanie wody - stanowi to opcję.

EN343

Pokaż produkty spełniające normę EN343

Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem.

Norma określa właściwości odzieży ochronnej, chroniącej przed wpływem złych warunków pogodowych, przed wiatrem i przed zimnem powyżej -5°C.

AOdporność na przenikanie wody (1 do 3). Jest to poziom nieprzemakalności odzieży,
BPrzepuszczalność pary wodnej (1 do 3). Jest to poziom oddychalności odzieży.

UWAGA: Jeżeli zamiast wartości liczbowej wystąpi X, oznacza to iż produkt nie był poddawany testom w danym zakresie.

EN ISO 20471 (zastępuje EN471)

Pokaż produkty spełniające normę EN471 Pokaż produkty spełniające normę EN20471

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badania i wymagania.

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dla odzieży o intensywnej widzialności, która daje możliwość wizualnej sygnalizacji obecności użytkownika, mającej na celu zapewnienie widoczności użytkownika dla operatorów pojazdów lub innych urządzeń mechanicznych, w każdych warunkach oświetlenia, zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemności przy oświetleniu przez reflektory pojazdu. Podano zawiera wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej.

EN1150

Pokaż produkty spełniające normę EN1150

Odzież ochronna. Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego. Metody badań i wymagania.

Określono użytkowe wymagania optyczne dla odzieży o wysokich parametrach widzialności, przeznaczonej do noszenia przez dorosłych i młodzież w warunkach pozazawodowych. Tego typu odzież ma za zadanie sygnalizować wizualnie obecność użytkownika na drogach miejskich. Normą nie objęto akcesoriów noszonych przez ludzi lub przymocowanych do odzieży.

EN1073-2

Pokaż produkty spełniające normę EN1073-2

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi. Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi.

EN1149-1

Pokaż produkty spełniające normę EN1149-1

Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Metoda badania rezystywności powierzchniowej.

Norma ta ustala minimalne wymagania elektrostatyczne i metody prób dla odzieży ochronnej, rozpraszającej elektryczność statyczną, celem uniknięcia powstawania iskier mogących wywoływać pożary. Wymagania te nie są wystarczające w otoczeniu łatwopalnym, wzbogaconym w tlen, a metoda badań nie daje się zastosować dla tkanin zawierających włókna z przewodzącym rdzeniem. Niniejsza norma nie znajduje zastosowania przy napięciach występujących w sieci.

EN1149-3

Pokaż produkty spełniające normę EN1149-3

Odzież ochronna. Własności elektrostatyczne. Metody badań do pomiaru zaniku ładunku.

Podano metody badania procesu odpływu ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiału odzieży. Określone metody badań znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszelkich materiałów, włączając materiały jednorodne i niejednorodne, zawierające włókna przewodzące powierzchniowo oraz włókna z rdzeniem przewodzącym.

EN1149-5

Pokaż produkty spełniające normę EN1149-5

Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne.

Wymagania dotyczą sposobu oznakowania odzieży i treści instrukcji producenta. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym projekcie materiał klasyfikowany jest jako rozpraszający ładunek elektryczny, gdy:

 • t­50 < 4 s lub S > 0.2, gdzie: t­50 - czas połowicznego zaniku ładunku wytworzonego na materiale metodą indukcyjną, S - współczynnik ekranowania, S = 1 - ER/Emax (Emax - natężenie pola elektrycznego bez podanej próbki, ER - pole mierzone po drugiej stronie próbki materiału);
 • rezystancja powierzchniowa jest mniejsza lub równa 2.5 x 109 Ω przynajmniej po jednej stronie materiału badanego.

W przypadku materiałów zawierających przędzę elektroprzewodzącą w postaci równoległych nitek lub siatki, odległości pomiędzy nitkami elektroprzewodzącymi w jednym kierunku nie powinna przekraczać 10 mm dla każdego elementu odzieży.

Dokument ten określa również wymagania odnośnie konstrukcji odzieży. Odzież rozpraszająca ładunek elektryczny powinna pokrywać całe ciało w czasie jej użytkowania, w tym również podczas wykonywania standardowych czynności i pochylania się. Jednocześnie nie powinna ograniczać wykonywania ruchów, nawet gdy jest zapięta zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli odzież wykonana jest z układu materiałów, materiał elektrostatyczny powinien stanowić jej zewnętrzną warstwę. Zapięcia z materiałów elektroprzewodzących, np. zamki błyskawiczne, guziki, zatrzaski mogą być stosowane pod warunkiem, że są przykryte materiałem antyelektrostatycznym.

Producent odzieży antyelektrostatycznej ma obowiązek dołączenia do wyrobu instrukcji zawierającej także następujące informacje:

 • przebywając w strefie zagrożenia wybuchem lub w pobliżu materiałów łatwo palnych, pracownik nie może zdejmować odzieży antyelektrostatycznej,
 • jak prawidłowo zapinać i nosić odzież,
 • właściwości antyelektrostatyczne odzieży mogą ulec zmianie w czasie jej użytkowania (poprzez zabrudzenie, uszkodzenie, pranie),
 • użytkownik odzieży antyelektrostatycznej powinien być odpowiednio uziemiony przez opór upływu mniejszy niż 108 Ω,
 • w atmosferze wzbogaconej w tlen odzież rozpraszająca ładunek elektryczny nie może być stosowana bez wcześniejszej konsultacji z pracownikiem służby bhp (specjalistą).

W strefie zagrożenia wybuchem, wzbogaconej w tlen lub w pobliżu materiałów łatwo palnych, pracownik powinien być uziemiony bezpośrednio lub przez obuwie elektroprzewodzące (opór upływu powinien być mniejszy niż 105 Ω) zgodnie z PN EN ISO 20345:2007.

Zgodnie z wymaganiami normy elementy dielektryczne umieszczone na wyrobach odzieżowych w postaci logo firmy, etykiet, pasów z taśm odblaskowych mogą być stosowane pod warunkiem, że są przytwierdzone na stałe do zewnętrznej warstwy materiału antyelektrostatycznego.

Na podstawie: http://www.ciop.pl/26782

EN469

Pokaż produkty spełniające normę EN469

Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania i metody badania odzieży ochronnej do akcji przeciwpożarowej.

Norma definiuje metody badania i minimalne wymagania dla odzieży stosowanej podczas zwalczania pożarów i związanych z tym czynności podczas zagrożenia oddziaływania gorąca i/lub płomienia. Norma określa ogólną konstrukcję odzieży, minimalne poziomy wykonania stosowanych materiałów oraz metody ustalania tych poziomów.

EN11611 (zastępuje EN470-1)

Pokaż produkty spełniające normę EN11611

Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.

Norma definiuje podstawowe minimalne wymagania i metody badania dla odzieży ochronnej przeznaczonej dla spawaczy lub pracowników wykonujących czynności pokrewne o podobnym ryzyku.

Ten typ odzieży przeznaczony jest do ochrony użytkownika przed:

 • Odpryskami stopionego metalu,
 • Oparzeniem podczas krótkotrwałego kontaktu z płomieniem,
 • Promieniowaniem cieplnym,
 • Promieniowaniem ultrafioletowym występującym przy pracach z zastosowaniem łuku elektrycznego.

EN470-1 (zastąpiona przez EN11611)

Pokaż produkty spełniające normę EN470-1

Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Wymagania.

Norma opisuje metody badań i wymagania dotyczące odzieży ochronnej stosowanej przez osoby zatrudnione do spawania i czynności podobnego typu i poziomu zagrożeń.

Ten typ odzieży ochronnej stosowany jest jako ochrona przed małymi kroplami stopionego metalu, krótkim czasem kontaktu z płomieniem oraz promieniowaniem ultrafioletowym, stosowany w sposób ciągły przez 8 godzin w warunkach danego stanowiska pracy.

EN11612 (zastępuje EN531)

Pokaż produkty spełniające normę EN11612

Odzież ochronna - Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem.

Norma definiuje wymagania dla ubrań wykonanych z elastycznych materiałów, przeznaczonych do ochrony ciała użytkownika, z wyłączeniem rąk, przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.

W zakresie ochrony głowy i stóp norma dotyczy jedynie getrów, ochraniaczy obuwia i kapturów z wyłączeniem wizjerów i sprzętu ochrony układu oddechowego jeżeli są częścią kapturów.

W normie przedstawiono wymagania dla szerokiej grupy odzieży ochronnej, która powinna charakteryzować się ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia oraz odpornością przeciw co najmniej jednemu z wymienionych czynników:

 • działanie promieniowania cieplnego,
 • przenikanie ciepła przy kontakcie z gorącym przedmiotem,
 • przenikanie ciepła konwekcyjnego,
 • działanie rozprysków stopionego metalu.

Norma nie odnosi się do odzieży dla strażaków i spawaczy.

EN531 (zastąpiona przez EN11612)

Pokaż produkty spełniające normę EN531

Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.

Normę stosuje się w odniesieniu do odzieży ochronnej dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież składa się z zewnętrznych wyrobów wykonanych z giętkiego materiału chroniącego poszczególne części ciała. Zalicza się do nich również kaptury i getry, natomiast nie należą do nich inne typy ochron: głowy, rąk i stóp.

Określono wymagania i metody badań w odniesieniu do materiałów przeznaczonych na odzież ochronną i przedstawiono zalecenia dotyczące projektowania odzieży.

Objęta zakresem normy odzież ochronna jest przeznaczona do ochrony pracowników przemysłu przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem (kod literowy A) i przynajmniej jednym rodzajem czynnika gorącego.

Czynnikami gorącymi mogą być:

kodCzynnik gorący
Bciepło konwekcyjne
Cpromieniowanie cieplne
Dduże rozpryski stopionego aluminium
Eduże rozpryski stopionego żelaza

Materiały retrorefleksywne traktowane są jako akcesoria dodatkowe. Aby móc być używane w tego typu odzieży muszą być certyfikowane zgodnie z normą EN532.

EN15025 (zastępuje EN532)

Pokaż produkty spełniające normę EN15025

Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i płomieniem. Metoda badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia.

Norma określa wymagania skuteczności dotyczące ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia w odniesieniu do materiałów, zestawów materiałów oraz odzieży ochronnej w celu zredukowania możliwości zapalenia się odzieży, przez co stanowiłaby ona zagrożenie sama w sobie, a także dodatkowe wymagania dla odzieży.

Odzież ochronna objęta niniejszą normą przeznaczona jest do ochrony pracowników przed przypadkowym i krótkotrwałym kontaktem z niedużym żarzącym się płomieniem, w sytuacji, gdy brak jest znaczącego zagrożenia ciepłem i nie występują innego rodzaju czynniki gorące.

Jeśli oprócz ochrony przed ograniczonym rozprzestrzenianiem płomienia konieczna jest ochrona przed zagrożeniem ciepłem, bardziej właściwe są normy takie jak ISO 11612.

EN532 (zastąpiona przez EN15025)

Pokaż produkty spełniające normę EN532

Odzież ochronna. Ochrona przed gorącem i płomieniem. Metody badania dla rozprzestrzeniania płomienia.

Norma definiuje metody testowania materiałów na działanie i rozprzestrzenianie ognia.

EN14116 (zastępuje EN533)

Pokaż produkty spełniające normę EN14116

Odzież ochronna - Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem. Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia.

Norma określa metodę badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia na materiałach przeznaczonych na odzież chroniącą przed gorącem i płomieniem, warunki badania materiałów w przypadku działania małego płomienia na powierzchnię pionowo umieszczonych próbek materiałów włókienniczych i wyrobów przemysłowych, w postaci wyrobów jedno- lub wieloskładnikowych (powleczonych, pikowanych, wielowarstwowych, konstrukcji przekładkowych i podobnych kombinacji).

EN533 (zastąpiona przez EN14116)

Pokaż produkty spełniające normę EN533

Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i płomieniem. Materiały i układy materiałów o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia.

Norma definiuje minimalne wymagania dotyczące właściwości ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia dla materiałów i ich układów stosowanych na odzież ochronną.

System klasyfikacji odnosi się do materiałów i ich układów badanych zgodnie z EN 532 przed standardową procedurą czyszczenia oraz po niej.

EN13034 (TYP 6)

Pokaż produkty spełniające normę EN13034

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami.Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży).

Norma określa minimalne wymagania w stosunku do kombinezonów chroniących przed chemikaliami o ograniczonym użytkowaniu i wielokrotnego użycia (typ 6). Norma ta określa również minimalne wymagania w odniesieniu do połączeń pomiędzy różnymi częściami odzieży poprzez zastosowanie badań stwierdzających ograniczenie działania rozpylonych cieczy dla kompletnego kombinezonu, co stanowi odmianę normy EN468:1994.

Dwa podstawowe testy normy EN13034 są testami z normy EN368 (tkaniny) i z normy EN468 (odzież). Sama norma EN368 nie wystarcza do zatwierdzenia tego typu odzieży.

Odzież ta zapewnia ograniczoną ochronę przed ciekłymi aerozolami, rozpylonymi cieczami i niewielkimi rozpryskami, gdzie potencjalny typ zagrożenia, jak rozpylone ciecze i mgły, jest określony.

*piktogram firmy DuPont®

EN13982-1 (TYP 5)

Pokaż produkty spełniające normę EN13982-1

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi. Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu (typ 5 odzieży).

Norma wyszczególnia wymagania minimalne wobec odzieży ochronnej przeciwchemicznej nieprzenikalnej dla cząstek (Typ 5) i odpornej na przenikanie cząstek stałych. 

Odzież tego typu wykonuje się z materiału nieprzenikalnego dla cząstek, wyposaża się ją w różnych jej częściach w szczelne połączenia nieprzenikalne dla cząstek i połączenia do różnych części składowych takich jak pilotka, rękawice, buty, okulary, maska oddechowa, które mogą być wyszczególniane w innych normach Unii Europejskiej. Takie artykuły ubraniowe mogą stanowić odzież zabezpieczającą całe ciało, takie jak połączenia jednej części składowej lub dwóch części składowych, z lub bez pilotki czy okularów, z lub bez butów zintegrowanych. Wymogi dotyczące parametrów: testy odporności na ścieranie, na pęknięcia z powodu zginania, na rozdarcie trapezoidalne, na przebicie i na zapłon.

*piktogram firmy DuPont®

EN14126

Pokaż produkty spełniające normę EN14126

Odzież ochronna. Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi.

Zgodnie z wytycznymi normy, materiał odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi powinien stanowić barierę dla całego ciała lub jego części, przed bezpośrednim kontaktem z czynnikami infekcyjnymi.

EN14325

Pokaż produkty spełniające normę EN14325

Odzież chroniąca przed chemikaliami - Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami.

EN14605 (TYP 4, TYP 3) (zastępuje EN465, EN466)

Pokaż produkty spełniające normę EN14605 Pokaż produkty spełniające normę EN465 Pokaż produkty spełniające normę EN466

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4]).

EN943-1

Pokaż produkty spełniające normę EN943-1

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi. Wymagania dotyczące wentylowanych i niewentylowanych, gazoszczelnych (Typ 1) i niegazoszczelnych (Typ 2) ubiorów ochronnych.

EN943-2

Pokaż produkty spełniające normę EN943-2

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi. Wymagania dotyczące gazoszczelnych ubiorów ochronnych (Typ 1) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET).

PN-83/P-22401

Pokaż produkty spełniające normę PN-83

Wyroby rymarskie - Terminologia.

EN381-11

Pokaż produkty spełniające normę EN381-11

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych. Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia.

Norma należy do norm dotyczących środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami występującymi w trakcie użytkowania ręcznych pilarek łańcuchowych.

UWAGA: Żadne środki ochrony nie mogą zapewnić 100% ochrony przed przecięciem spowodowanym przez ręczną pilarkę łańcuchową. Niemniej jednak doświadczenia wykazały, że można wyprodukować środki ochrony, które zapewniają pewien stopień ochrony.

Aklasa odporności na przecięcie przy prędkości łańcucha (0-3).
Klasa odpornościPrędkość łańcucha
016m/s
120m/s
224m/s
328m/s

EN13998

Pokaż produkty spełniające normę EN13998

Odzież ochronna - Fartuchy, spodnie i kamizelki chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.

W normie opisano fartuchy, spodnie i kamizelki oraz inne rodzaje odzieży, ochraniające poszczególne części ciała podczas wypadków przy pracy nożami ręcznymi.

Określono wymagania dotyczące projektowania, odporności na przebicie i przecięcie, rozmiaru, własności ergonomicznych, przepuszczalności wody, czyszczenia i dezynfekcji, znakowania i informacji od producenta dla użytkowników odzieży ochronnej.

Podano klasyfikację stopni ochrony i stosowne metody badania.

IEC61482-2

Pokaż produkty spełniające normę IEC61482-2

Prace pod napięciem - Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi od łuku elektrycznego - Część 2: Wymagania IEC61482-2 stosuje się do odzieży ochronnej w przypadku gdy występuje zagrożenie wystąpienia kontaktu z łukiem elektrycznym.

Określa wymagania i metody badań stosowane do materiałów i wyrobów odzieżowych stosowanych w odzieży ochronnej dla elektryków odpornej na czynniki gorące dla pracowników narażonych na działanie termiczne łuku elektrycznego, bazujące na:

ogólnych właśnościach tkanin testowanych przy użyciu wybranych metod testowych odpowiednich dla tkanin oraz odporności termicznej na łuk elektryczny, takiej jak:

 1. odporność na łuk dla materiałów (ATPV lub EBT50) podczas testowania w kontakcie z otwartym łukiem elektrycznym w warunkach laboratoryjnych zgodnie z IEC61482-1-1 lub
 2. klasa odporności na łuk elektryczny materiałów i wyrobów odzieżowych (Klasa 1 lub Klasa 2) podczas testowania odporności na bezpośredni i wymuszony kontakt z łukiem elektrycznym w warunkach zgodnych z IEC-61482-1-2.

Wymagania tej normy nie uwzględniają ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Niniejszy standard ma zastosowanie w połączeniu z normami dotyczącymi takich zagrożeń.

IEC61482-1-1

Pokaż produkty spełniające normę IEC61482-1-1

Prace pod napięciem - Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym - Część 1-1: Metody badań - Metoda 1 - Określanie parametrów łuku (ATPV i EBT50) dla materiałów trudnopalnych na ubrania.

W normie zostały określone metody pomiaru ATPV dla materiałów przeznaczonych do zastosowania w odpornych na gorąco i ognioodpornych ubiorach dla monterów narażonych na skutki działania łuku elektrycznego oraz opisano metody sprawdzania funkcjonalności ubrań wykonanych z tych materiałów. Ustalono metoda pomiaru długości zwęglania oraz podano definicje terminów.

IEC61482-1-2

Pokaż produkty spełniające normę IEC61482-1-2

Prace pod napięciem - Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym - Część 1-2: Metody badań - Metoda 2: Określanie klasy ochrony przed łukiem elektrycznym materiałów i odzieży przy zastosowaniu wymuszonego i ukierunkowanego łuku elektrycznego (komora probiercza).

W normie została opisana metoda badania ubrań i materiałów przeznaczonych do zastosowania w odpornych na gorąco i ognioodpornych ubiorach dla monterów narażonych na łuk elektryczny. Ustalono metodę z użyciem ukierunkowanego i wymuszonego łuku elektrycznego w obwodzie niskiego napięcia do zaklasyfikowania materiału i ubioru do określonej klasy ochrony przed łukiem oraz podano definicje terminów.”

EN ISO 22000 (HACCP)

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

Norma określa wymagania dla organizacji do zarządzania systemem bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, gdzie organizacja pokazuje swoje umiejętności do kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia bezpiecznych produktów.

W normie zostały zdefiniowane wymagania, które umożliwiają organizacji planowanie, projektowanie, stosowanie, utrzymywanie i aktualizowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który jest skierowany na dostarczenie produktu gotowego, zgodnego z zamierzonym użyciem i zapewnia, że żywność jest bezpieczna dla klienta.

Wytyczne normy pokrywają oraz formalizują w ciele normatywów europejskich wymagania systemu HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny).

Informacja na temat standardu HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point jest metodą kontrolowania jakości w przemyśle spożywczym, pozwalającą między innymi na:

 • rozpoznawanie i analizę zagrożeń związanych z różnymi etapami produkcji żywności
 • zdefiniowane środków, które są niezbędne do ich zapobiegania
 • zdobycie pewności, że środki te zostały wdrożone w sposób rzeczywisty i skuteczny.

Metoda HACCP stanowi systematyczne i racjonalne podejście do kontrolowania zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych oraz chemicznych w sektorze spożywczym.

Leber & Hollman

Wytrzymałość - Hight Technology Fabric

High Technology Fabric(HTF) to technologia wytwarzania materiału zapewniająca z jednej strony niezwykłą wytrzymałość, a z drugiej strony bardzo dużą wygodę noszenia produktów uszytych z materiałów wykonanych w tej technologii.

HTF

Oleje i brud

Woda

Powierzchnia zewnętrzna

Warstwa wewnętrzna

W zależności od wersji wykończenia, zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z poliestru - zapewnia bardzo dużą wytrzymałość, odporność na smary i oleje oraz utrudnia przedostanie się wody, lub też z 100% bawełny.

Wewnętrzna powierzchnia wykonana jest z bawełny dla zapewnienia wspaniałego komfortu noszenia.

HTF to nie tylko rodzaj materiału, to także sposób jego przygotowania do produkcji i wykończeń chemicznych w ostatniej fazie produkcyjnej materiału. HTF to także unikalna metoda wykonania splotów nici dla ubrań z zastosowaniem zewnętrznej powierzchni bawełnianej, celem zwiększenia wytrzymałości tkaniny poprzez naniesienie apretury na zewnętrzną powierzchnię.

Standardy wykończenia

W zależności od przeznaczenia oferujemy Państwu następujące rodzaje wykończenia materiału:

HTF+dzięki naniesieniu apretury, wykończenie zapewniające zwiększoną odporność na wodę i oleje.
HTFCwykonanie w 100% z bawełny
HTFzewnętrzna warstwa wykonana jest z poliestru, wewnętrzna zaś z bawełny - zapewniając wysoki komfort noszenia.
HTFXPzapewnia odporność na deszcz i wiatr przy zapewnieniu możliwości oddychania skóry. Zabezpieczone szwy.

Szukaj produktów z logo HTF!

Wygoda - Easy Fit System

Easy-Fit System(EFS) Zapewnia swobodę ruchów oraz świetne dopasowanie w każdej sytuacji.

Komfort i wygoda użytkowania zapewniona została dzięki elastycznej wszywce ukrytej pod paskiem, pozwalającej na dopasowanie do Twoich ruchów.

Niezależnie od tego, czy stoisz, idziesz, siadasz, czy przyklękasz, zawsze możesz czuś się swobodnie i nic nie ogranicza Twoich ruchów.

EasyFit System to gwarancja wygody!

Jakość - Quality Comfort Technology

Quality Comfort Technology na pierwszym miejscu stawia wygodę i komfort użytkowników przy zapewnieniu najwyższego poziomu jakości.

Jest to możliwe dzięki starannemu projektowaniu każdego nowego produktu oraz wielu testom przeprowadzanym jeszcze przed wprowadzeniem danego produktu do sprzedaży. Testy te mają na celu potwierdzenie i upewnienie, że nasi Klienci będą zadowoleni z oferowanego przez Leber & Hollman asortymentu.

QCT to również ciągły monitoring jakości na liniach produkcyjnych - nasi doświadczeni eksperci do spraw jakości ręcznie sprawdzają każdy wyrób. Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni, że produkt, który dostają w swoje ręce, jest wykonany w najwyższej jakości i z pewnością spełni ich oczekiwania.

QCT to ciągłe doskonalenie procesów, aby kolejny produkt był jeszcze lepszy.

Leber & Hollman - jakość i komfort bez kompromisów!

OEKO-TEX®

OEKO-TEX® Standard 100 to wiodący w świecie system testowania i certyfikacji wyrobów włókienniczych. Produkty, zgodne ze standardami OEKO-TEX® Standard 100, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na zdrowie człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.

Aby produkt mógł być zgodny ze standardami OEKO-TEX® Standard 100 wszystkie jego komponenty muszą spełniać wymagane kryteria, to znaczy, oprócz materiału zewnętrznego, również nici, podszewki, nadruki, a także akcesoria takie jak guziki, zamki błyskawiczne, nity itp.

Informacja na temat SOFTSHELL®

Wysokiej jakości ubrania dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii połączenia z sobą dwóch lub trzech warstw ubioru, których celem jest poprawienie komfortu noszenia przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Dzięki technologii Softshell można przebywać przez długi czas w różnych warunkach atmosferycznych bez konieczności ciągłych zmian odzieży i narażania się na wychłodzenie lub przegrzanie.

Ubrania wykonane w technologii Softshell charakteryzują się małą wagą.

SIOEN - typy materiałów

FLEXOTHANE®

Flexothane® to materiał technologiczny gwarantujący doskonałą ochronę. Powłoka z poliuretanu na rozciągalnej podstawie z dzianiny sprawia, że Flexothane jest odporny na działanie wody i wiatru, zapewnia komfort, nie wydaje drażniących dźwięków, umożliwia rozciągnięcie o 150%, jest wygodny dla ciała, odporny na ścieranie i może być prany w pralce.

 •  Flexothane® Essential : ok. 170 g/ m2, jednostronnie kryty PU na niebarwionej tkaninie poliestrowej.
 •  Flexothane® Classic : ok. 180 g/m2 jednostronnie kryty PU na barwionej tkaninie poliamidowej.
 •  Flexothane® Flame : jednostronnie kryty PU na niebarwionej tkaninie poliestrowej, trudnopalny.
 •  Flexothane® Kleen : jednostronnie kryty PU na niebarwionej tkaninie poliamidowej, prać do 95OC, właściwości antybakteryjne.

FLEXOTHANE® FR INDEX 1 AST (tkanina antystatyczna)

Kombinacja trudnopalnego poliuretanu na tkaninie trudnopalnej z poliamidu z właściwościami antystatycznymi.

FLEXOTHANE® FLAME ARC

Wodoodporny materiał chroniący przed zimnem i wiatrem, trudnopalny, zapewniający ochronę przed elektrycznym łukiem świetlnym.

FLEXOTHANE® ARC

Wodoodporny materiał chroniący przed zimnem i wiatrem, trudnopalny zapewniający ochronę przed elektrycznym łukiem świetlnym.

FLEXOTHANE® FR INDEX 3 AST

Kombinacja powłoki trudnopalnej z poliuretanu na rozciągliwej trudnopalnej dzianinie aramidowej, wykazująca właściwości antystatyczne.

Właściwości Flexothane®:

Odporność na działanie wody i wiatru: szwy klejone i szyte. Wszystkie szwy są przeszywane, a następnie zgrzewane z zastosowaniem prądu o wysokiej częstotliwości. Są wodoodporne i doskonale wykończone.

Tkanina oddychająca, ekstremalnie komfortowa. Flexothane® to materiał, który oddycha. Tkanina absorbuje pot, co pozwala uniknąć uczucia przylegania materiału do skóry. Ciało jest suche, a jego temperatura regulowana.

Trwały, wygodny, lekki, nie powodujący drażniących hałasów. Flexothane® jest odporny na trudne warunki eksploatacji i warunki pogodowe. Ponadto jest wygodny i rozciąga się do 150%, co zapewnia swobodę ruchów. Odzież wyprodukowana z Flexothane może być używana przez bardzo długi czas.

Możliwość prania w pralce. Flexothane® jest odporny na działanie pochodnych oleju, paliwa, oleju opałowego, smaru. Gładką powierzchnię zewnętrzną z PU można w łatwy sposób czyścić. Materiały Flexothane mogą być prane w pralce, model Kleen nawet w 95OC, bez utraty oryginalnego kształtu. Z Flexothane® nie trzeba przejmować się zabrudzeniami.

Kolory. Flexothane® jest dostępny w różnych kolorach.

Ekologiczność. Flexothane® jest produkowany w zakładzie w Mouscron (Belgia), gdzie wdraża się aktywną politykę w zakresie ochrony środowiska. Odzież Flexothane® poznaje się po szczegółach: zatrzaskach, zgrzewanej etykiecie, oznaczeniu Flexothane® na podszewce, barwnej zawieszce i etykietach Flexothane®.

Instrukcje dot. prania. Pranie: 40OC Flexothane Kleen 95OC, chlorowanie: nie chlorować, prasowanie: nie, suszenie na sucho, czyszczenie: czyszczenie mechaniczne.

 

 

 

 

SIOPOR®

SIOPOR

Ochrona
przed zimnem

Wodoodporność

Ochrona przed wiatrem

Materiał oddychający

Dzięki hydrofilnej powłoce zewnętrznej PA lub PES Siopor® zapewnia ciepło, a jednocześnie utrzymuje suchość. Siopor® jest odporny na oddziaływanie wody i wiatru, to materiał „oddychający”, komfortowy, wygodny i można go prać w pralce. Wysoki stopień oddychania zapewnia doskonały komfort, który sprawia, że pracuje się dobrze we wszystkich warunkach pogodowych. Ponadto Siopor® FR AST jest trudnopalny i antystatyczny.

Cechy:

 • wodoodporny
 • chroni przed wiatrem
 • komfortowy i wygodny
 • oddychający
 • do prania także w pralce
 • lekki

Parametry materiału SIOPOR

SIOPOR® Regular: ok. 160 g/m2, zewnętrzna powłoka z nylonu lub poliestru z warstwą hydrofilną z PU po stronie wewnętrznej.

SIOPOR® Triple: trójwarstwowy materiał, 100% poliestru, membrana 100% PU oraz wewnętrzna warstwa 100% poliamid.

SIOPOR® FR AST: gładka powłoka, antystatyczna, trudnopalna, dostępny także w kolorach odblaskowych.

SIOPOR® Regular FR: gładka powłoka PA, trudnopalny, dostępny w kolorach odblaskowych.

SIOPOR® Mega: skośna powłoka PA, dostępny także w kolorach odblaskowych.

SIOPOR® Micro: bardzo miękkie mikrowłókna poliestrowe 135 Gr/m2.

SIOPOR® Ultra: ok. 200 g/m2, 100% z oddychającej tkaniny PES 100% PU Coating.

SIOPOR® Extra: ok. 210 g/m2, 100% z oddychającej tkaniny PES 100% PU Coating.

Własności materiału SIOPOR

Odporność na działanie wody i wiatru: klejone szwy. Odzież ochronna jest klejona z zastosowaniem najnowszej technologii zgrzewania, która gwarantuje maksymalną wodoodporność. Hydrofobowe wykończenie pozwala na unikanie absorpcji wody przez zewnętrzną powłokę.

Nadaje się do prania w pralce. Posiada warstwę ochronną zwiększającą odporność na zanieczyszczenia i oleje, dzięki czemu odzież pozostaje dłużej czysta. Dodatkowo odzież Siopor® można prać w pralce.

Maksymalny komfort. Pot jest transportowany w formie cząsteczkowej z wnętrza odzieży na zewnątrz. Ma to miejsce przy obecności różnicy energii po wewnętrznej i zewnętrznej stronie odzieży.

Lekki wygodny i trwały. Siopor® jest ekstremalnie lekki, wygodny i bardzo odporny - nadaje się jako materiał do odzieży roboczej.

Kolory. Siopor jest dostępny w szerokim zakresie kolorystycznym.

Instrukcja prania. Pranie: 40OC, chlorowanie: nie stosować chloru, prasowanie – nie, czyszczenie chemiczne – nie, suszenie w suszarce – nie.

 

 

 

 

TEXOFLEX

Składa się z warstwy powłoki PVC na dzianinie. Ten powlekany jednostronnie materiał jest odporny na działanie wody i wiatru, elastyczny, niezwykle trwały i waży 380 g/m2.

Pranie: 40 stopni, chlor: nie stosować chloru, prasowanie: nie, czyszczenie chemiczne: nie, suszenie: nie.

 

 

 

 

NYLTEX

Wyjątkowo lekki materiał do ogólnych zastosowań przemysłowych i sportowych. Mimo niezwykłej lekkości (ok. 120 g/m2) chroni przed zimnem i nadaje się doskonale do produkcji odzieży zimowej. Materiał z nylonu lub poliestru po stronie wewnętrznej powlekany poliuretanem.

Pranie: 40 stopni, chlor: nie stosować chloru, prasowanie: do 110OC, czyszczenie chemiczne: nie, suszenie: nie.

 

 

 

 

DUOTEX

Mocny, dwustronnie powlekany poliestrem materiał (ok. 300 g/m2).

Pranie: prać ręcznie, chlor: nie stosować chloru, prasowanie: nie, czyszczenie chemiczne: nie, suszenie: nie.

 

 

 

 

CHEMFLEX

Składa się z warstwy powłoki PVC na dzianinie. Ten powlekany jednostronnie materiał jest odporny na działanie wody i wiatru, elastyczny, niezwykle trwały i waży 390 g/m2, zapewnia ochronę przed pewnymi chemikaliami.

Pranie: prać w 30OC, chlor: nie stosować chloru, prasowanie: nie, czyszczenie chemiczne: nie, suszenie: nie.

 

 

 

 

CHEMTEX

Dwustronnie powlekany poliestrem materiał (ok. 360g/m2) zapewnia ochronę przed pewnymi chemikaliami.

Pranie: prać ręcznie, chlor: nie stosować chloru, prasowanie: nie, czyszczenie chemiczne: nie, suszenie: nie.

 

 

 

 

NICEWEAR vs ubrania tradycyjne

Ubranie NICEWEAR

Ubranie tradycyjne

System wymiennych okładzin

Jeśli chcą Państwo szybko przystosować do nowych warunków klimatycznych, opracowaliśmy dla Państwa doskonałe rozwiązanie. Możliwe jest wybranie podszewki, która najlepiej spełnia Państwa oczekiwania. Podszewkę mocuje się do kurtki zamkiem błyskawicznym, a następnie zabezpiecza na napy rękawy. W ten sposób kurtka jest wielofunkcyjna i wielosezonowa.

Koncepcja 3 warstw

Koncepcja wielowarstwowości SIOEN oznacza, że zastosowanie znajdują wielokrotne, interaktywne warstwy odzieży - każda o specyficznej funkcji.

Warstwa podstawowa. Lepiej znana jako warstwa absorpcyjno-dyspersyjna. Głównym celem tej warstwy jest utworzenie mikroklimatu w pobliżu skóry aby zachować ciepło dla noszącego, a jednocześnie zapewnić, że wnętrze pozostanie suche.

Warstwa termiczna. Warstwa termiczna jest warstwą izolacyjną. To strefa komfortu pomiędzy warstwą podstawową oraz warstwą zewnętrzną, która zapewnia utrzymanie ciepła.

Warstwa ochronna. Zapewnia ochronę przed wszystkimi warunkami pogodowymi takimi jak wiatr, deszcz, grad, śnieg unikając kondensacji we wnętrzu odzieży dzięki temu, że materiał oddycha.

SIO-FIT

Odzież zawierająca włókna Sio-fit wykazuje znaczące zalety w postaci trudnopalności.

To oznacza, że struktura włókna zapewnia trudnopalność w obrębie własnej struktury cząsteczkowej.Przynosi to następujące korzyści:

 • ognioodporność,
 • właściwości ognioodporne nie są zaniżane poprzez pranie,
 • doskonałe parametry gwarantują, że nie powstaną niebezpieczne stopione kropelki, które mogłyby prowadzić do okaleczenia,
 • nie jest wymagane stosowanie preparatów chemicznych,
 • nie jest konieczna żadna impregnacja,
 • odprowadza pot.

T-SHIRTY I KOSZULKI POLO SIO-FIT

W grupie produktów SIO-FIT ujęte są koszulki typu T-shirt i koszulki polo o różnej jakości. 3 linie to: ULTRA LINE, COMFORT LINE I BASIC LINE.

ULTRA LINE

Komfortowe T-Shirty odblaskowe oraz koszulki polo stanowiące połączenie poliestru i wiskozy. Wiskoza po stronie wewnętrznej absorbuje pot, podczas gdy odblaskowy poliester odprowadza pot na zewnątrz. W ten sposób temperatura ciała jest stale regulowana.

COMFORT LINE

Połączenie poliestru/wiskozy zapewnia doskonałą ochronę. Pot jest absorbowany i transportowany na zewnątrz co umożliwia oddychanie skóry. Materiał nie przykleja się do ciała, a temperatura jest regulowana zarówno w warunkach ciepła jak i zimna. Comfort Line to produkty o ekstremalnej miękkości zapewniające dużo komfortu dzięki strukturze drop needles.

BASIC LINE

W linii występują odblaskowe koszulki typu T-Shirt i polo. Wykonane w 100% z poliestru zostały wyposażone w odblaskowe pasy zapewniające lepszą widoczność. Są one lekkie, trwałe i wygodne, regulują pocenie, nadają się do prania w pralce - to tylko niektóre ich właściwości.

DLACZEGO SIO-FIT?

W przypadku niektórych typów prac krajowe ustawodawstwo wymaga noszenia odzieży ochronnej odblaskowej zatwierdzonej przez CE niezależnie od warunków pogodowych. Dostępna odzież EN471 jest często niewygodna w warunkach letnich i może prowadzić do zagrożenia wystąpieniem szoku termicznego. Ciało przegrzewa się.

Fizyczni pracownicy wytwarzają pot, który jest absorbowany przez ich odzież. Kiedy aktywność się zmniejsza, ciepło z ciała jest wyprowadzane z powierzchni ciała, a wilgoć odparowuje z mokrej odzieży. Ciało się schładza.

Odblaskowe koszulki Polo i T-Shirt z linii SIO-FIT to idealne rozwiązanie powyższego problemu.

NICEWEAR

NICEWEAR to idealna odzież do chłodni, wynik wieloletniego doświadczenia oraz szczegółowych badań. NICEWEAR łączy dwa nowoczesne materiały:

Tkanina zewnętrzna: 55% poliamid / 45% bawełna o dużej odporności na ścieranie z zachowaniem miękkości tkaniny.

Podszewka: ISOSOFT Struktura termiczna z niezwykle drobnymi włóknami markowego poliestru, które gwarantują maksymalną izolację przy minimalnej grubości materiału.

NICEWEAR zachowuje właściwości techniczne oraz zapewnia izolację także po wielokrotnym praniu.

Odzież do chłodni

Za pomocą skanowania podczerwienią wykazywane są właściwości odzieży NICEWEAR. Czerwony kolor sygnalizuje strefy nieprawidłowo izolowane (utrata ciepła). Niebieskie strefy to te, w których zapewniona jest właściwa izolacja (brak utraty ciepła).

W przypadku tradycyjnej odzieży do chłodni z podszewką z poliestru i bawełny utrata ciepła ma miejsce we wszystkich kluczowych obszarach. Odzież do chłodni NICEWEAR wykazuje ekstremalnie dobre wyniki pomiarów, ciepło pozostaje przy ciele i utrzymywane jest po wewnętrznej stronie odzieży.

Materiał Sio-Cool®

Nanocząsteczki srebra

Skóra

Powietrze

Materiał
Sio-Cool®

Pot

Pasy odblaskowe przepuszczające powietrze

Tkanina oddychająca

Tkanina elastyczna

Pot

SIO SAFE

Co to jest łuk elektryczny?

W przypadku łuku elektrycznego zachodzi zjawisko ciągłych wyładowań elektrycznych, które przejawiają się bardzo jasnym światłem i emisją dużej ilości ciepła. Łuk może powstać między dwiema elektrodami przy niskim ciśnieniu atmosferycznym (na zewnątrz i wewnątrz). Zależnie od natężenia przy powstaniu łuku elektrycznego występować mogą temperatury do przeszło 10000OC. Ponadto powstaje bardzo duża siła uderzeniowa, która może prowadzić do tworzenia metalowych i chemicznych odprysków i/lub oparów.

Zalety Sio-safe:

 • Ochrona przed łukiem elektrycznym IEC 61482 – Klasa 2+ Extended Cenelec – brak obrażeń drugiego stopnia (krzywa Stoll).
 • Materiał oddychający EN343 – klasa 3.
 • 100% wodoszczelny EN343 – klasa 3 – membrana wodoszczelna przy tkaninie zewnętrznej i dzięki temu brak absorpcji wody między poszczególnymi warstwami odzieży.
 • Odzież łatwa do pielęgnacji.
 • Materiał antystatyczny dzięki włóknom Core-Conductor (brak przewodnictwa powierzchniowego).
 • Odzież ergonomiczna. Gwarantowany komfort noszenia.
 • Odzież trudnopalna, chroni przed działaniem wysokich temperatur.

Nowa koncepcja - SIO-COOL

Sio-Cool to nowa koncepcja przędzy wielofunkcyjnej, o parametrach zapewniających szybkie osuszanie, działanie antybakteryjne oraz zwalczające nieprzyjemne zapachy. Sio-Cool łączy delikatność bawełny z cechami poliestru ułatwiającego pielęgnację i zapewniającego uczucie świeżości i chłodu. Doskonałe właściwości pozwalają na transport wilgoci z jednoczesnym zapewnieniem suchości i komfortu. Sio-Cool nie gromadzi potu, ale transportuje go na zewnątrz. Skóra pozostaje sucha.

DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE

Dzięki zastosowaniu cząsteczek srebra (Ag) zawartego w tkaninie, Sio-cool eliminuje oporne bakterie MRSA (Straphylococcus ureus odporne na działanie metycyliny). Jest to trudna do zwalczenia bakteria, która prowadzi do skomplikowanych infekcji. Odzież zachowuje świeżość, a zapach, który mógłby być wydzielany przez bakterie jest likwidowany. Srebro nie jest szkodliwe dla ciała, a działanie antybakteryjne jest trwałe.

ABSORBUJE I SZYBKO WYSYCHA

Przekrój obejmuje liczne kanaliki, które transportują wilgoć ze skóry w obrębie górnej warstwy tkaniny.

Kombinezony ochronne DUPONT PERSONAL PROTECTION®

Zastosowanie klas czystości a rynki docelowe

ISO123456789
FS 209--110100100010000100000-
GMP----A/B-CD-
Rynek elektroniczny
Rynek farmaceutyczny
Rynek spożywczy
Rynek medyczny
Rynek optyczny
Rynek lotniczy
Rynek motoryzacyjny

Pomieszczenie czyste - Cleanroom

Niektóre z kombinezonów DuPont® mogą być używane w pomieszczeniach czystych (cleanroom).

Pomieszczenie czyste (cleanroom) to obszar o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku, zbudowany i użytkowany w sposób ograniczający wprowadzanie, powstawanie i gromadzenie się zanieczyszczeń.

Pomieszczenia takie są używane do badań naukowych, jak również do produkcji z wykorzystaniem materiałów o wysokiej czystości (np. procesory komputerowe).

Klasy czystości

W zależności od wymaganej czystości atmosfery pomieszczenia cleanroom dzielone są na klasy, w których definiuje się ilość i rozmiar zanieczyszczeń na metr sześcienny (ewentualnie stopę sześcienną) atmosfery.

Właściwości i zastosowanie kombinezonów

Klasyfikacja ilości cząstek w zależności od klasy czystości wg. funkcjonujących standardów:

Rozp. MZ/cGMPSI Fed.Std.209eAng. Fed.Std. 209dPN-EN ISO 14644-1:2005Maksymalna dopuszczalna liczba ziaren/m3 równych lub większych niż podana wielość
0,1µm0,2µm0,3µm0,5µm1,0µm5,0µm
ISO Class1102----
ISO Class210024104--
M135075,530,910-
ISO Class31000237102358-
M 1,5|124026510635.3
M23.500757308100-
ISO Class410.0002.3701.02035283-
M 2,51012.4002.6501.060353-
M335.0007.5703.0901.000-
A / B3.5001
ISO Class5100.00023.70010.2003.52083229
M 3,510026.50010.6003.530-
M475.70030.90010.000-
ISO Class61.000.000237.000102.00035.2008.320293
M 4,5100035.300247
M5100.000618
C350.00.02.000
ISO Class7352.00083.2002.930
M 5,510.000353.00012.470
M61.000.0006.180
D3.500.00020.000
ISO Class83.520.000832.00029.300
M 6,5100.0003.530.00024.700
M710.000.00061.800
ISO Class935.200.0008.320.000293.000

TYCHEM® TK

Doskonałe właściwości barierowe materiału, wizjera, zamka i szwów. Kombinezon łatwo zakłada się i zdejmuje. Wygodny w użytkowaniu - bardzo elastyczny, podatny na zginanie materiał. Duży i dobrze zaprojektowany wizjer zapewnia doskonałą widoczność. Niewielka waga ubrania, około 2 kg.

Zastosowanie: ratownictwo chemiczne, straż pożarna.

Spełnia normy:

TYCHEM® F

Ochrona przed organicznymi substancjami chemicznymi, nieorganicznymi substancjami chemicznymi w wysokim stężeniu oraz przed czynnikami biologicznymi, ciecz pod ciśnieniem do 5 barów.

Zastosowanie: przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, usuwanie materiałów niebezpiecznych, kontakt ze środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie, służby ratownicze, usuwanie materiałów niebezpiecznych.

Spełnia normy:

TYCHEM® C

Ochrona przed stężonymi nieorganicznymi substancjami chemicznymi oraz przed czynnikami biologicznymi, ciecz pod ciśnieniem do 2 barów.

Zastosowanie: przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, usuwanie materiałów niebezpiecznych, kontakt ze środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie, służby ratownicze, usuwanie materiałów niebezpiecznych.

Spełnia normy:

TYVEK® Classic Xpert

Tyvek® Classic Xpert zapewnia extra ochronę przed działaniem cieczy oraz cząstkami stałymi, a także czynnikami biologicznymi. Kombinezon posiada nowej technologii szwy, dzięki czemu zatrzymuje zdecydowanie więcej cieczy niż kombinezony z tradycyjnymi szwami. Włóknina Tyvek® nie pyli, nie wchłania cieczy, nie przywierają do niego cząstki stałe. Może być stosowany w pomieszczeniach czystych (cleanroom).

Zastosowanie: lakiernictwo, przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, prace porządkowo-konserwacyjne w zakładach przemysłowych, przetwórstwo spożywcze.

Spełnia normy:

*)Materiał

TYVEK® Classic PLUS

Dzięki specjalnie zabezpieczonym - szczelnym szwom TYVEK® Classic Plus zapobiega przesiąkaniu cieczy do wnętrza ubrania i doskonale chroni przed działaniem toksycznych cząstek stałych oraz przed zagrożeniami biologicznymi. Może być stosowany w pomieszczeniach czystych (cleanroom).

Zastosowanie: lakiernictwo, przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, prace porządkowo-konserwacyjne w zakładach przemysłowych, przetwórstwo spożywcze.

Spełnia normy:

TYVEK® Labo

Stanowi ochronę zarówno pracownika, jak i procesu produkcyjnego przed zanieczyszczeniem przez człowieka. Tyvek® Labo posiada wykończenie antystatyczne po obu stronach materiału, a także osłony na obuwie połączone z nogawkami kombinezonu. Może być stosowany w pomieszczeniach czystych (cleanroom).

Zastosowanie: laboratoria , przemysł farmaceutyczny, mikroelektronika.

Spełnia normy:

TYVEK® Dual

Przód wykonany z włókniny Tyvek®, chroni przed opryskaniem ciekłą substancją chemiczną oraz przed cząstkami stałymi. Z tyłu kombinezonu od głowy do kostek zastosowano oddychający materiał wykonany w opatentowanej technologii ACT (Advanced Composite Technology), charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością powietrza i pary wodnej.

Zastosowanie: produkcja łodzi oraz elementów farm wiatrowych(łopaty, głowice), przemysł spożywczy (piekarnie), produkcja szkła, produkcja materiałów budowlanych (wypalanie cegieł).

Spełnia normy:

PROSHIELD® Comfort 10

Kombinezon ochronny PROSHIELD® Comfort 10 minimalizuje ryzyko przegrzania organizmu w trakcie wytężonej pracy bądź podczas wykonywania zadań w wysokiej temperaturze otoczenia, tym samym redukuje pocenie się. Jest bardzo wygodny – lekki, przyjemny w dotyku, umożliwia swobodne poruszanie się (duży klin łączący nogawki).

Zastosowanie kombinezon idealny do zastosowań wymagających nie aż tak dużej odporności materiału barierowego, ale maksymalnej wygody: produkcja szkła lub gumy, wypalanie cegieł bądź ceramiki, malowanie m.in. natryskowe, odlewnictwo i wytapianie metali.

Spełnia normy:

EASYSAFE®

Kombinezon ochronny EASYSAFE®

Wykonany z nowej włókniny polietylenowej o bardziej otwartej strukturze niż włóknina Tyvek®. Bardziej wytrzymały i lepiej przepuszczający powietrze niż kombinezon wykonany z filmu mikroporowatego. Zapewnia wyższy poziom ochrony w porównaniu z kombinezonem wykonanym z materiału SMS.

Zastosowanie: praca z włóknem szklanym, przemysł farmaceutyczny w przypadku małej ekspozycji na substancje chemiczne, szeroko rozumiana produkcja, naprawy i czyszczenie przemysłowe.

Spełnia normy:

PROSHIELD® FR

Kombinezon ograniczający rozprzestrzenianie się płomienia, przeznaczony do noszenia na odzieży niepalnej. Chroni przed krótkotrwałym, niewielkim płomieniem, lekkim opryskaniem substancją chemiczną, aerozolami i cząstkami stałymi, a jednocześnie zabezpiecza znajdujące się pod spodem ubranie niepalne wielokrotnego użytku.

Zastosowanie: przemysł petrochemiczny, kolejowy, metalurgiczny, gazowniczy.

Spełnia normy:

*Piktogramy firmy DuPont®

Klasyfikacja kombinezonów DuPont® ze względu na przeznaczenie

Brud, pył, niskie stężenia nieorganicznych substancji chemicznychStężone nieorganiczne substancje chemiczneOrganiczne związki chemiczne, silnie stężone związki nieorganiczneGazy, stałe substancje toksyczne

*Nie należy zapominać, że istnieje wiele czynników, takich jak stężenie, temperatura, ciśnienie i inne, które mają znaczący wpływ na właściwości ochronne odzieży. Zaleca się, a wręcz jest wymagane, aby przed przystąpieniem do użytkowania przeprowadzić testy stwierdzające faktyczną użyteczność do warunków użytkowania. W żadnym wypadku powyższa klasyfikacja nie może być jedynym kryterium doboru użytkowania.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj