Szukaj
Produkty
Kategorie
Kolekcje
Producenci

Brak wyników

Normy rękawic roboczych

Wykaz norm

EN420

Pokaż produkty spełniające normę EN420

Rozmiary rękawic zgodnie z normą EN420:

Rozmiar rękawicyRozmiar rękiWymiary ręki (mm)Minimalna długość rękawicy
ObwódDługość
66152160220
77178171230
88203182240
99229192250
1010254204260
1111279215270

Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań.

W niniejszej normie określono wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawicy na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

UWAGA: Norma może być również stosowana w odniesieniu do ochraniaczy ramion i rękawic trwale połączonych z obudowami bezpieczeństwa.

EN388

Pokaż produkty spełniające normę EN388

Badania i poziomy odporności wg EN388

Rodzaj badaniaPoziom
12345
Odporność na ścieranie (cykle)10050020008000-
Odporność na przecięcie (wskaźnik)1,22,55,010,020,0
Odporność na rozdzieranie(N)10255075-
Odporność na przebicie (N)2060100150-

UWAGA: Jeżeli zamiast wartości liczbowej wystąpi X, oznacza to iż produkt nie był poddawany testom w danym zakresie.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

Norma EN388 ma zastosowanie do wszystkich typów rękawic w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych przez ścieranie, przecięcie ostrym przedmiotem, przekłucie i rozdzieranie. Norma ta nie ma zastosowania do rękawic odpornych na wibracje.

AOdporność na ścieranie (od 0 do 4) Określona przez ilość cykli niezbędnych do wykonania aż do przekłucia próbki produktu,
BOdporność na przecięcie (od 0 do 5). Określona przez ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości,
CWytrzymałość na rozdzieranie (od 0 do 4). Jest to siła minimalna niezbędna do rozdarcia próbki,
DOdporność na przekłucie (od 0 do 4). Jest to siła niezbędna do przekłucia próbki za pomocą znormalizowanego stalowego trzpienia.

EN12477

Pokaż produkty spełniające normę EN12477

Rękawice ochronne dla spawaczy.

Określa wymagania i metody badań dla rękawic używanych do ręcznego spawania metali, cięcia i technik pokrewnych. Rękawice spawalnicze są klasyfikowane w dwóch kategoriach: B jeśli wymagana jest duża wygoda użytkowania oraz A, dla innych procesów spawalniczych.

EN374-1

Pokaż produkty spełniające normę EN374-1

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Terminologia i wymagania.

Norma określa wymagania dotyczące rękawic chroniących użytkownika przed chemikaliami i/lub mikroorganizmami. Definiuje terminologię dotyczącą: materiału na rękawice chroniące przed mikroorganizmami, degradacji, przesiąkania, przenikania środków chemicznych stosowanych do badań, czasu przebicia. Wymagania dotyczące rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi nie są tutaj opisywane.

EN374-2

Pokaż produkty spełniające normę EN374-2

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przesiąkanie.

Norma wyszczególnia metodę badań celem określenia odporności na przesiąkanie dla rękawic chroniących przed produktami chemicznymi i/lub przed mikroorganizmami. Kiedy rękawice są odporne na przesiąkanie po badaniach według tej części normy EN374, oznacza to, że stanowią one skuteczną barierę przed zagrożeniami mikrobiologicznymi.

EN374-3

Pokaż produkty spełniające normę EN374-3

AMetanolBAceton
CAcetonitrylDChlorek metylu
EDwusiarczek węglaFToluen
GDwuetyloaminaHCzterowodorofuran
IOctan etyluJn-Heptan
KSoda kaustycznaLKwas siarkowy 96%
Czas przebicia (minuta)Wskaźnik przenikania
>101
>302
>603
>1204
>2405
>4806

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych.

Norma EN374-3 dotyczy określenia odporności materiałów wchodzących w skład rękawic na przenikanie produktów chemicznych potencjalnie niebezpiecznych, nie w postaci gazowej, w przypadku ciągłego kontaktu z nimi. Należy podkreślić, że badanie nie odzwierciedla warunków w jakich rękawica jest używana, i że wyniki badań, które mają względną wartość, mogą być użyte tylko do porównywania materiałów na podstawie zakresu ich czasów przebicia.

W nowszej wersji normy rękawica uważana jest za odporną na działanie środków chemicznych jeśli uzyska wskaźnik 2 lub większy dla trzech przetestowanych środków z listy zamieszczonej obok.

EN381-7

Pokaż produkty spełniające normę EN381-7

Klasa odpornościPrędkość łańcucha
016m/s
120m/s
224m/s
328m/s

A klasa odporności na przecięcie przy prędkości łańcucha (0-3).

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych. Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową.

Norma należy do norm dotyczących środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami występującymi w trakcie użytkowania ręcznych pilarek łańcuchowych.

Rękawice, które mają na celu ochronę przed przecięciem pilarką łańcuchową są w przeważającej części wykonane z układu materiałów zawierających skóry, tkaniny oraz materiały powlekane. Najistotniejszym elementem konstrukcyjnym jest wkład stosowany w części grzbietowej pod materiałem zewnętrznym, zapewniający ochronę przed przecięciem. Wkład ten wykonywany jest z układu materiałów o wysokiej odporności na przecięcia. Zabezpieczenie przed przecięciem realizowane jest poprzez:

 • Spowodowanie ślizgania się łańcucha po materiale i w ten sposób niedopuszczenie do przecięcia tego materiału,
 • Wciąganie włókien w koło napędowe przez ogniwa tnące łańcucha i blokowanie w ten sposób ruchu łańcucha,
 • Hamowanie łańcucha na skutek absorbowania przez włókna energii ruchu obrotowego, co skutkuje zmniejszeniem prędkości łańcucha.

UWAGA: Żadne środki ochrony nie mogą zapewnić 100% ochrony przed przecięciem spowodowanym przez ręczną pilarkę łańcuchową. Niemniej jednak doświadczenia wykazały, że można wyprodukować środki ochrony, które zapewniają pewien stopień ochrony.

EN1082-1

Pokaż produkty spełniające normę EN1082-1

Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - Rękawice z plecionki pierścieni i ochrony ramion.

Norma określa wymagania dot. konstrukcji, właściwości użytkowych, odporności na przekłucie, mocowania za pomocą pasków, masy, materiału, znakowania i sposobu użytkowania rękawic i ochron ramion. Wskazano również odpowiednie metody badań.

Norma ta dotyczy rękawic ochronnych z plecionki pierścieni i ochron ramion z elementów metalowych i z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do pracy nożami ręcznymi.

Rękawice spełniające wymagania normy należy bezwzględnie stosować w przypadku, gdy pracownik posługuje się ostro zakończonym nożem, który przemieszcza się w kierunku drugiej ręki, narażając ją na bezpośredni kontakt z narzędziem - konieczne jest wtedy stosowanie rękawic o większej ochronie przed przecięciami wykonanych z plecionki pierścieni metalowych.

Rękawice takie przeznaczone są do stosowania na jedną rękę - tę, która nie trzyma noża podczas wykonywania czynności zawodowych.

Rękawice są najczęściej wykonywane ze stali nierdzewnej. Mogą być zakończone długim lub krótkim mankietem, który stanowi ochronę również części lub całego przedramienia.

Rękawice powinny być starannie dobierane do wielkości ręki w celu zapewnienia optymalnej ochrony.

W celu zwiększenia komfortu pracy, pod rękawicami z plecionki pierścieni metalowych można stosować rękawice bawełniane.

EN1082-2

Pokaż produkty spełniające normę EN1082-2

Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni.

Norma określa wymagania dotyczące: projektowania, odporności na przecięcie, odporności na przekłucie oraz właściwości ergonomicznych, rękawic odpornych na przecięcie, ochron ramion i rękawów ochronnych, wykonanych z materiałów innych niż plecionka pierścieni, sztywne metale i tworzywa sztuczne oraz zapewniających mniejszą ochronę przed przecięciem i ukłuciem niż wyroby wymienione w części pierwszej normy.

Wymagania zawarte w normie dotyczą ochron przeznaczonych tylko do pracy, w której nóż jest zakończony ostro lub jest używany tylko do cięcia w miejscach odległych od ręki i ramienia.

EN1082-3

Pokaż produkty spełniające normę EN1082-3

Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Badanie przecięcia tkanin, skór i innych materiałów przy uderzeniu nożem.

Norma określa wymagania dot. badania odporności na przecięcie, w wyniku uderzenia, tkanin, skór i innych materiałów.

EN14328

Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem. Wymagania i metody badania.

Norma określa wymagania dotyczące projektowania, odporności na przecięcie, właściwości ergonomicznych, nieszkodliwości, wykończenia, konstrukcji materiałów, znakowania oraz instrukcji użytkowania, dla rękawic i ochron ramion zabezpieczających przed nożami z napędem.

Norma określa również stosowne metody badania.

Zgodnie z normą, jedynym znanym typem rękawic, które w pewnym zakresie zapewniają ochronę i które można zalecić przy wykonywaniu prac z użyciem noży z napędem, są rękawice z plecionki pierścieni metalowych.

UWAGA: Zgodnie z badaniami nawet takie rękawice mogą ulec przecięciu przy kontakcie z nożami z napędem, jednakże jak dotąd nie są znane żadne inne materiały, które zapewniałyby wystarczającą i skuteczniejszą ochronę w tym zakresie.

Rękawice wykonane z plecionki pierścieni metalowych pełnią również rolę ostrzegawczą - podczas kontaktu z ruchomym nożem powstaje hałas oraz wibracja ostrzegająca użytkownika i sygnalizująca konieczność podjęcia szybkiej reakcji w celu uniknięcia urazów.

EN407

Pokaż produkty spełniające normę EN407

Poziomy parametrówCiepło kontaktowe (°C)Czas progowy (s)
1100°C≥15s
2250°C≥15s
3350°C≥15s
4500°C≥15s

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień).

Norma określa metody badań, wymagania ogólne, poziomy parametrów termicznych i sposoby oznakowania rękawic ochronnych, chroniących przed gorącem i/lub ogniem. Ma ona zastosowanie do wszystkich rękawic, które powinny chronić ręce przed gorącem i/lub płomieniem pod jedną lub kilkoma następującymi postaciami: ogień, ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, drobne rozpryski roztopionego metalu lub duże rozpryski ciekłego metalu.

 • A - Zachowanie się podczas palenia (od 0 do 4). Oparta na czasie, w którym materiał pozostaje zapalony i topi się nadal po usunięciu źródła ognia,
 • B - Odporność na ciepło kontaktowe (od 0 do 4). Oparta na temperaturze w zakresie od 100°C do 500°C, przy której osoba nosząca rękawice nie odczuje żadnego bólu w okresie co najmniej 15 sekund,
 • C - Odporność na ciepło konwekcyjne (od 0 do 4). Oparty na czasie, podczas którego próbka jest zdolna opóźnić przenoszenie ciepła płomienia,
 • D - Odporność na ciepło promieniowania (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący czas niezbędny do uzyskania przez próbkę zadanej temperatury,
 • E - Odporność na drobne rozpryski stopionych metali (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący ilość niezbędną (ciepła) do doprowadzenia próbki do pewnej temperatury,
 • F - Odporność na duże ilości stopionego metalu (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący niezbędną ilość (ciepła) do spowodowania zniszczenia materiału zastępującego skórę, umieszczonego bezpośrednio za próbką.

UWAGA: Jeżeli zamiast wartości liczbowej wystąpi X, oznacza to iż produkt nie był poddawany testom w danym zakresie. 0 oznacza brak spełnienia najniższego poziomu skuteczności dla danego typu zagrożenia.

EN511

Pokaż produkty spełniające normę EN511

Rękawice chroniące przed zimnem.

Norma określa wymagania i metody badań dla rękawic ochronnych chroniących przed zimnem konwekcyjnym lub kontaktowym, aż do temperatury -50°C. Zimno to może być związane z warunkami klimatycznymi lub działalnością zawodową w przemyśle. Specyficzne wartości różnych poziomów parametrów technicznych są określane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi każdej kategorii zagrożenia lub każdej dziedzinie specjalnego zastosowania.

AOdporność na zimno konwekcyjne (0 do 4). Pomiar wartości izolacji termicznej rękawicy w m2 x C/W,
BOdporność na zimno kontaktowe (0 do 4). Pomiar wielkości odporności termicznej rękawicy w m2 x C/W,
CNieprzepuszczalność wody (0 lub 1). Określa czy następuje czy nie, przenikanie po 30 minutach.

UWAGA: Jeżeli zamiast wartości liczbowej wystąpi X, oznacza to iż produkt nie był poddawany testom w danym zakresie.

EN1149-1

Pokaż produkty spełniające normę EN1149-1

Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Metoda badania rezystywności powierzchniowej.

Norma ta ustala minimalne wymagania elektrostatyczne i metody prób dla rękawic ochronnych i odzieży rozpraszającej elektryczność statyczną celem uniknięcia powstawania iskier mogących wywoływać pożary. Wymagania te nie są wystarczające w otoczeniu łatwopalnym, wzbogaconym w tlen, a metoda badań nie daje się zastosować dla tkanin zawierających włókna z przewodzącym rdzeniem. Niniejsza norma nie znajduje zastosowania przy napięciach występujących w sieci.

EN60903

Pokaż produkty spełniające normę EN60903

Prace pod napięciem. Rękawice z materiału izolacyjnego.

Norma definiuje wymagania dotyczące rękawic z materiału izolacyjnego oraz rękawic pięciopalcowych i trójpalcowych, które są stosowane zwykle w połączeniu z ochronnymi rękawicami skórzanymi, nakładanymi na rękawice izolacyjne w celu ich mechanicznego wzmocnienia.

Zdefiniowane są wymagania dotyczące rękawic izolacyjnych bez mechanicznego wzmocnienia. Norma określa klasy i kategorie rękawic, podaje wymagania fizyczne, określa zakres i metody badań elektrycznych, mechanicznych i cieplnych.

EN10819

Pokaż produkty spełniające normę EN10819

Przykładowe źródła drgań działających na kończyny górne

 • ręczne narzędzia uderzeniowe o napędzie pneumatycznym, hydraulicznym lub elektrycznym (młotki pneumatyczne, ubijaki mas formierskich i betonu, nitowniki, wiertarki udarowe, klucze udarowe itp.),
 • ręczne narzędzia obrotowe o napędzie elektrycznym lub spalinowym (wiertarki, szlifierki, piły łańcuchowe itp.),
 • dźwignie sterujące maszyn i pojazdów obsługiwane rękami,
 • źródła technologiczne (np. obrabiane elementy trzymane w dłoniach lub prowadzone ręką przy procesach szlifowania, gładzenia, polerowania itp.)

Drgania i wstrząsy mechaniczne. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne - Metoda pomiaru i oceny współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora.

Norma definiuje metody pomiaru laboratoryjnego oraz sposób analizy danych i sporządzania protokołów badań współczynnika przenoszenia drgań dla rękawic w warunkach przenoszenia drgań z rękojeści testowej na dłoń w zakresie częstotliwości 31,5-250Hz.

Norma określa wymogi wykonywania testów w obszarze dłonicy. Nie ma wymogów co do przeprowadzania testów w obszarze palców. Niezależnie od tego wymagane jest, aby materiał antywibracyjny pokrywał również obszar palców.

Objawy i zapobieganie

Narażenie na drgania mechaniczne przenoszone do organizmu przez kończyny górne powoduje głównie zmiany chorobowe w układach:

 • krążenia krwi (naczyniowym), np. napadowe zaburzenia krążenia krwi w palcach rąk, blednięcie opuszków jednego lub więcej palców tzw. „choroba białych palców”,
 • nerwowym, np. zaburzenia czucia dotyku, czucia wibracji, temperatury, dolegliwości w postaci drętwienia czy mrowienia palców i dłoni, a także całych kończyn górnych,
 • kostno-stawowym, np. zniekształcenia szpar stawowych, zwapnienia torebek stawowych, zmiany okostnej, zmiany w utkaniu kostnym.

Zespół tych zmian, zwany „zespołem wibracyjnym” jest uznawany w wielu krajach, w tym również w Polsce, za chorobę zawodową. W ostatnich latach co roku u ok. 200 osób w Polsce stwierdza się występowanie zespołu wibracyjnego!

Dla zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami wibracji czy też ich ograniczenia zaleca się stosowanie rękawic antywibracyjnych. Należy podkreślić, że stosowanie rękawic antywibracyjnych może nie tylko ograniczyć drgania transmitowane z narzędzi do rąk operatora, ale też zabezpiecza ręce przed niską temperaturą i wilgocią, które to czynniki potęgują skutki oddziaływania drgań, przyspieszając pojawienie się i rozwój choroby wibracyjnej. Rękawice antywibracyjne znajdują się w wykazie środków ochrony indywidualnej podlegających obowiązkowej certyfikacji. Tylko rękawice z certyfikatem powinny być rozpowszechniane wśród użytkowników.

Żródło: www.CIOP.pl

Uwaga: piktogram stosowany przy normie EN10819 to piktogram firmy Raw-Pol Sp.J.

Kontakt z żywnością

Przykładowe odpowiedniki między aktywną substancją spożywczą (na której dokonuje się badania) a żywnością:

H2O destylowanajaja, miód, mleko, soki
Kwas octowyniektóre przetworzone owoce
Etanolprodukty alkoholizowane (piwo, cydr)
Oliwa z oliwekżywność tłusta

Produkty spełniające warunki konieczne do kontaktu z żywnością mogą być stosowane w przemyśle spożywczym, cukierniczym i innym, gdzie występuje bezpośredni kontakt z żywnością.

Dokonywane są badania całościowego przenikania składników rękawicy na substancjach spożywczych, takich jak oliwa z oliwek, alkohol 95%, aktywne substancje wodne w celu sprawdzenia, czy przenikanie substancji nie przekracza dopuszczalnych limitów:

tworzywo (PCV) nie powinno oddawać do żywności składników w ilościach większych niż 10mg/dm2 powierzchni tworzywa lub artykułu - jest to tzw. ogólny limit przenikania.

w wypadku określonych dodatków sprecyzowane są specyficzne wymagania - tzw. specyficzny limit przenikania.

EN455-1

Pokaż produkty spełniające normę EN455-1

Rękawice medyczne do jednorazowego użytku. Wymagania i badanie na nieobecność dziur.

Określono wymagania i podano metodę badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur.

Norma posługuje się pojęciem AQL (Acceptable Quality Level - Akceptowalny Poziom Jakości). Pojęcie odnosi się do szczelności produktu (choć może odnosić się do innych cech - wytrzymałości, limitu średnich dopuszczalnych uchybień w procesie produkcyjnym). Znalezione defekty klasyfikowane są według 3 poziomów: nieistotny, średnio istotny, krytyczny. Wartość AQL definiowana jest jako procent produktów wadliwych na 100 produktów.

Ze względu na brak możliwości przetestowania w procesie produkcyjnym każdej pary rękawic, test przeprowadzany jest na określonej próbce, wybranej losowo z partii towaru. Próbki powinny być dobierane zgodnie z wytycznymi normy ISO 2859-1.

EN455-2

Pokaż produkty spełniające normę EN455-2

Rękawice medyczne jednorazowego użytku. Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych.

Norma określa wymagania oraz podaje metody badawcze właściwości fizycznych rękawic medycznych jednorazowego użytku (rękawic chirurgicznych, rękawic diagnostycznych/zabiegowych i innych) w celu zagwarantowania, iż zapewniają one i utrzymują w czasie użytkowania odpowiedni poziom ochrony przed wzajemnym zakażeniem i zanieczyszczeniem zarówno pacjenta, jak i użytkownika.

EN455-3

Pokaż produkty spełniające normę EN455-3

Rękawice medyczne jednorazowego użytku. Wymagania i badania w ocenie biologicznej.

Norma określa wymagania dotyczące oceny bezpieczeństwa biologicznego rękawic medycznych do jednorazowego użytku. W treści normy zostały zdefiniowane wymagania dotyczące oznakowania i pakowania rękawic oraz ujawniania informacji o zastosowanych metodach badania. Norma określa przegląd immunologicznych metod badań w celu oznaczania wymywalnych białek i alergenów.

EN455-4

Pokaż produkty spełniające normę EN455-4

Rękawice medyczne do jednorazowego użytku. Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości.

Norma określa wymagania dotyczące wyznaczania okresu trwałości dla rękawic medycznych do jednorazowego użytku.

EN1186-7

Pokaż produkty spełniające normę EN1186-7

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne - Metody badań migracji globalnej do wodnych płynów modelowych z zastosowaniem torebki.

EN1186-14

Pokaż produkty spełniające normę EN1186-14

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne - Metody badań migracji globalnej z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi tłuszcze, w testach substytucyjnych z zastosowaniem izooktanu i etanolu 95 procent jako mediów substytucyjnych.

EN421

Pokaż produkty spełniające normę EN421

Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi.

Podano wymagania oraz metody badania rękawic ochronnych przed promieniowaniem jonizującym oraz skażeniami promieniotwórczymi. Norma dotyczy rękawic oferowanych do ochrony dłoni oraz innych części rąk i ramion. Wymagania według normy są stosowane również do rękawic montowanych na stałe w szczelnych komorach, w których występują skażenia promieniotwórcze.

EN13997

Pokaż produkty spełniające normę EN13997

Odzież ochronna. Właściwości mechaniczne. Wyznaczanie odporności na przecięcie ostrymi przedmiotami.

W normie przedstawiono metodę badania przecięcia i związane z nią obliczenia, wykorzystywaną do materiałów i połączeń materiałów przeznaczonych na odzież ochronną.

Określono odporność na przecięcie ostrymi krawędziami takimi jak noże, części metalowych arkuszy, drobne wióry, szkło, ostre narzędzia i odlewy. Nie uwzględniono odporności materiałów na przebicie szpiczastymi przedmiotami takimi jak igły i kolce, badania materiałów wykonanych z plecionek pierścieni i metalowych płytek, a także postanowień dotyczących ochrony operatorów maszyn.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj