Szukaj
Produkty
Kategorie
Kolekcje
Producenci

Brak wyników

Ochrona nóg kategorie ochronne obuwia roboczego

Obuwie ochronne najczęściej przeznaczone jest do ochrony przed kilkoma rodzajami zagrożeń jednocześnie. Podstawowym zadaniem obuwia ochronnego jest ochrona stóp i nóg przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi, jak również przed oparzeniami, szkodliwym działaniem niskich i wysokich temperatur lub też wilgoci.

Parametry ochronne zależą przede wszystkim od materiałów użytych do produkcji obuwia, jak również od konstrukcji i ewentualnego wyposażenia dodatkowego, takiego jak wkładki antyprzebiciowe, ochrony kostki itp.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony nóg ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo i komfort podczas poruszania się pracownika w miejscu pracy.

Wykaz norm dla grupy ochrona nóg

Elementy buta

ABCDEFGHJKLM

A JęzykB CholewkaC PodszewkaD Ochrona palcówE PodeszwaF Występ urzeźbieniaG Wkładka antyprzebiciowaH PodpodeszwaJ Ochrona piętyK Naddatek podeszwyL Ochrona kostekM Wierzch

EN13287

Pokaż produkty spełniające normę EN13287

Środki ochrony indywidualnej. Obuwie. Metoda badania odporności na poślizg.

Norma określa metody badania odporności na poślizg obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego z typowymi podeszwami. Z zakresu objętego normą wyłączono obuwie do specjalnych celów wyposażone w kolce, metalowe kołki lub inne podobne elementy.

EN14404

Pokaż produkty spełniające normę EN14404

Środki ochrony indywidualnej. Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej.

Norma ustala wymagania dla ochraniaczy kolan przewidzianych do pracy w pozycji klęczącej. Określone są wymagania dotyczące oznakowania ochraniaczy kolan oraz informacji, jaka ma być dostarczana przez producenta.

Opisano metody badań i określono poziomy skuteczności ochrony. W przypadku gdy zadeklarowano ochronę przed dodatkowymi zagrożeniami, mogą być również stosowane wymagania skuteczności ochrony podane w innych normach. Z zakresu objętego normą wyłączono ochraniacze kolan, które stanowią środki medyczne lub są przeznaczone do celów sportowych.

EN20344

Pokaż produkty spełniające normę EN20344

Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia.

Norma określa metody badania obuwia przeznaczonego do ochrony indywidualnej. Określono również wymagania dotyczące całego obuwia, wierzchu, podszewki, języka, podpodeszwy i podeszwy.

Norma ta może być stosowana tylko w ścisłym powiązaniu z normami EN20345, EN20346 i EN20347, które precyzują wymagania w stosunku do obuwia w zależności od poziomów występujących specyficznych zagrożeń.

Każdy typ obuwia bezpiecznego musi być oznakowany w sposób nieścieralny i czytelny - poprzez stemplowanie lub znakowanie na gorąco, zawierające następujące informacje : rozmiar, numer obuwia, oznaczenie typu według producenta, znak firmowy producenta, data produkcji (kwartał i rok), odniesienie do numerów normy europejskiej, odpowiedni symbol/symbole oznaczające właściwości ochronne lub (jeśli ma to zastosowanie), odpowiednią kategorię (SB, S1...S5).

Oznaczenia, którą mogą występować na obuwiu:

Aobuwie antyelektrostatyczne
ANochrona kostki
Cobuwie przewodzące
CIizolacja spodu od zimna
CRodporność wierzchu na przecięcie
Eabsorpcja energii w części piętowej
ESDrezystancja elektryczna pomiędzy 0,75 - 35 MOhm
FOodporność podeszwy na olej napędowy
HIizolacja spodu od ciepła
HROodporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem do 300 (±5)°C
Mochrona śródstopia
Podporność spodu na przebicie siłą 1100 N
SRAodporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS)
SRBodporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRCodporność na poślizg na obydwu w/w podłożach (SRA+SRB)
WRodporność całego obuwia na wodę
WRUodporność części wierzchniej na przepuszczalność i absorpcję wody
Antistaticantyelektrostatyczność

W zakresie obuwia dla służb pożarniczych stosowane oznakowanie musi być zgodne z poniższą listą:

FWysokie obuwie dla strażaków,
FPWysokie obuwie dla strażaków z podeszwą odporną na przebicie,
FAWysokie obuwie dla strażaków posiadające właściwości antyelektrostatyczne,
FAPWysokie obuwie dla strażaków posiadające właściwości antyelektrostatyczne, podeszwa odporna na przebicie.

W wypadku odporności antyprzecięciowej do ręcznych pilarek łańcuchowych definiuje się klasy odporności 0,1,2 oraz 3.

Protektor izolujący określany jest za pomocą klasy 00,1,2,3,4.

Wymagania określone w tych normach mogą być podzielone na trzy kategorie:

  • SB lub S1 do S5 (obuwie bezpieczne),
  • PB lub P1 do P5 (obuwie ochronne),
  • O1 do O5 (obuwie zawodowe).

Buty wykonane z dowolnego materiału zaliczone do kategorii SB (definiowane przez normę EN20345) i PB (norma EN20346) posiadają podstawowe własności zabezpieczające.

Kategorie obuwia bezpiecznego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań normy EN ISO 20345:2011*:

SBPodstawowe właściwości (m.in. podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15kN)
S1Podstawowe właściwości+Zamknięty obszar pięty + Właściwości antyelektrostatyczne + Absorpcja energii w części piętowej + Odporność podeszwy na olej napędowy.
S2Jak dla S1 + Odporność części wierzchniej na przepuszczalność i absorpcję wody.
S3Jak dla S2 + Odporność spodu na przebicie + Urzeźbienie podeszwy.
S4Podstawowe właściwości + Zamknięty obszar pięty + Właściwości antyelektrostatyczne + Absorpcja energii w części piętowej + Odporność podeszwy na olej napędowy.
S5Jak dla S4 + Odporność spodu na przebicie + Urzeźbienie podeszwy.
SBHoznaczenie kategorii obuwia bezpiecznego hybrydowego.

*dodatkowe instrukcje w przepisach wg normy EN20345

Kategorie obuwia zawodowego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań normy EN ISO 20347:2012:

OBPodstawowe właściwości.
O1Podstawowe właściwości + Zamknięty obszar pięty + Właściwości antyelektrostatyczne + Absorpcja energii w części piętowej.
O2Jak O1 + Odporność części wierzchniej na przepuszczalność i absorpcję wody.
O3Jak O2 + Odporność spodu na przebicie + Urzeźbienie podeszwy.
O4Podstawowe właściwości + Zamknięty obszar pięty + Właściwości antyelektrostatyczne + Absorpcja energii w części piętowej.
O5Jak dla O4 + Odporność spodu na przebicie + Urzeźbienie podeszwy.
OBHoznaczenie kategorii obuwia zawodowego hybrydowego.

*dodatkowe instrukcje w przepisach wg normy EN20347

EN20345

Pokaż produkty spełniające normę EN20345

Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.

Norma określa, w odniesieniu do normy EN20344, wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy, oznaczonego literą „S”.

Obuwie definiowane przez normę musi być wyposażone w podnosek bezpieczeństwa, który ma chronić przed uderzeniami o maksymalnym poziomie energii rzędu 200 J i przed ściskaniem przy użyciu siły 15 kN.

Szczegóły podziału obuwia wchodzącego w skład tej specyfikacji znajduje się w opisie normy EN20344.

EN20346

Pokaż produkty spełniające normę EN20346

Środki ochrony indywidualnej. Obuwie ochronne.

Norma w odniesieniu do normy EN20344 określa wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia ochronnego do użytku w pracy, oznaczonego literą „P”. Obuwie definiowane przez normę musi być wyposażone w podnosek bezpieczeństwa, który ma chronić przed uderzeniami o maksymalnym poziomie energii rzędu 100J i przed ściskaniem przy użyciu siły 10 kN.

Szczegóły podziału obuwia wchodzącego w skład tej specyfikacji znajduje się w opisie normy EN20344.

EN20347

Pokaż produkty spełniające normę EN20347

Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe.

Norma w odniesieniu do normy EN20344 określa wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia zawodowego do użytku w pracy, oznaczonego symbolem „O”. Obuwie to różni się tym od obuwia bezpiecznego, że nie jest wyposażone w podnoski bezpieczeństwa chroniące przed uderzeniami i przed ściskaniem.

Szczegóły podziału obuwia wchodzącego w skład tej specyfikacji znajduje się w opisie normy EN20344.

EN61340-4-3

Pokaż produkty spełniające normę EN61340-4-3

Elektryczność statyczna. Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań - Obuwie.

W normie podana została metoda określania rezystancji elektrycznej obuwia używanego do zapobiegania naelektryzowaniu ciała człowieka, przeznaczoną do stosowania zarówno przez producentów, jak i użytkowników obuwia. Opisaną metodę pomiaru rezystancji elektrycznej samego obuwia przewidziano jako badania odbiorcze nowego obuwia. Obuwie izolacyjne nie zostało objęte zakresem - pomimo, że dana technika pomiaru rezystancji daje się do niego zastosować.

EN61340-5-1

Pokaż produkty spełniające normę EN61340-5-1

Elektryczność statyczna. Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną. Wymagania ogólne.

Norma określa wymagania adm. i techn. niezbędne do tworzenia, wdrażania i utrzymywania programu ochrony przed elektrycznością statyczną. Obejmuje następujące obszary: produkcja, przetwarzanie, montaż, instalowanie, pakowanie, etykietowanie, eksploatacja, badanie, kontrola i inne czynności związane z obsługą elektrycznych i elektronicznych elementów, zespołów i urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne o napięciu progowym 100 V Modelu Ciała Człowieka lub większym. Nie stosuje się do urządzeń zagrożonych wybuchem inicjowanym elektrycznie, łatwopalnych cieczy, gazów i proszków.

EN381-3

Pokaż produkty spełniające normę EN381-3

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych. Metoda badania obuwia.

Norma określa metody badania odporności obuwia na przecięcie piłą łańcuchową.

Metody badania odporności na przecięcie piłą łańcuchową innych rodzajów ochron stóp i nóg (np. getrów) określono w innych normach.

Zakresem normy objęte jest jedynie obuwie ze zintegrowaną ochroną przed przecięciem.

EN381-5

Pokaż produkty spełniające normę EN381-5

Klasa odpornościPrędkość łańcucha
016m/s
120m/s
224m/s
328m/s

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych. Wymagania dotyczące ochron nóg.

Norma należy do norm dotyczących środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami występującymi w trakcie użytkowania ręcznych pilarek łańcuchowych.

UWAGA: Żadne środki ochrony nie mogą zapewnić 100% ochrony przed przecięciem spowodowanym przez ręczną pilarkę łańcuchową. Niemniej jednak doświadczenia wykazały, że można wyprodukować środki ochrony, które zapewniają pewien stopień ochrony.

  • A - klasa odporności na przecięcie przy prędkości łańcucha (0-3)
  • X - typ powierzchni antyprzecięciowej (A,B,C)

Zakres ochron dla nóg określany jest przez trzy litery A,B,C określający powierzchnię materiału pokrywającego zespół antyprzecięciowy.

EN17249

Pokaż produkty spełniające normę EN17249

Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową.

Podano wymagania dotyczące obuwia bezpiecznego odpornego na przecięcie piłą łańcuchową. Omówiono klasyfikację, wymagania, znakowanie oraz podawane informacje.

Norma powinna być stosowana łącznie z normami EN20345, EN20344 oraz 381-3.

Norma wyklucza określone modele cholewki (dopuszczalne są tylko modele oznaczone literami C, D oraz E, przy czym zwiększono wymaganą, minimalną wysokość cholewki w modelu C). Dodatkowo określona została konieczność wyposażenia obuwia w podnoski bezpieczne.

Znaczenie ikon stosowanych na obuwiu

Oznaczenia ikon symbolizujących części obuwia

Podeszwa. Oznacza odniesienie do podeszwy buta w celu określenia materiału, z którego jest wykonana.
Wyściółka. Oznacza odniesienie do materiału z którego wykonane jest wnętrze buta w celu określenia jego rodzaju.
Część wierzchnia. Oznacza odniesienie do wierzchu obuwia w celu określenia materiału, z którego jest wykonane

Oznaczenia ikon materiału, z którego wykonane są cześci obuwia

SkóraSkóra pokryta
Materiały tekstylneInne materiały, w tym tworzywa sztuczne.

Obuwie ESD

Elektryczność statyczna jest popularnym, wieloznacznym terminem na określenie zarówno ładunku elektrostatycznego (ES), jak i zjawisk jego powstawania, kumulowania i zaniku.

Szczególną formą zaniku ładunku ES są wyładowania elektrostatyczne (ang. ESD – ElectroStatic Discharge), czyli krótkie impulsy prądowe pojawiające się w przestrzeni pomiędzy obiektami o odpowiednio dużej różnicy potencjałów elektrostatycznych, prowadzące do całkowitego lub częściowego zaniku ładunku ES na tych obiektach.

Ponieważ czas trwania wyładowań jest stosunkowo krótki, od kilkudziesięciu nanosekund do kilkuset mikrosekund, to dochodzi do powstawania impulsów o bardzo dużych mocach, wystarczających do zapłonu atmosfer wybuchowych, rażenia pracowników, uszkodzeń przyrządów półprzewodnikowych. Przez zagrożenia elektrostatyczne rozumie się potencjalną możliwość zaistnienia wymienionych skutków wyładowań elektrostatycznych.

Zastosowanie wkładek

ABCDEFGHI

A Nierówności kończyn dolnychB HaluksyC Palce koślaweD Palce szpotaweE Palce młotkowateF Płaskostopie podłużneG Płaskostopie poprzeczneH Ostrogi piętyI Koślawa pięta

Skutki elektryzacji są szczególnie dotkliwie odczuwane zimą, w nieklimatyzowanych, ogrzewanych centralnie pomieszczeniach, gdy wilgotność względna powietrza, w ekstremalnych warunkach, spada nawet do kilkunastu procent. Warunki takie, na skutek znacznego wzrostu rezystancji (oporu elektrycznego) materiałów, sprzyjają powstawaniu ładunku elektrostatycznego oraz utrzymywaniu stanu naelektryzowania przez rozpatrywany materiał lub obiekt. Duży wpływ na poziom zagrożenia powstającego w środowisku pracy mają m.in. niewłaściwie dobrane środki ochrony indywidualnej człowieka. Z jednej strony, mogą one bowiem zapewniać niewystarczająco skuteczną ochronę człowieka przed zewnętrznym oddziaływaniem elektryczności statycznej, z drugiej zaś – mogą powodować niebezpieczne naelektryzowanie jego ciała.*

Dzięki obuwiu chroniącemu przed efektem ESD zapobiega się elektrycznemu naładowaniu osoby noszącej obuwie np. wskutek tarcia w trakcie chodzenia po niektórych powierzchniach, a tym samym zapobiega się niebezpiecznym wyładowaniom elektrostatycznym. Z drugiej strony, jeżeli dochodzi do rozładowania elektrostatycznego lub kontaktu pracownika z wysokim napięciem, to dzięki oporowi minimum 0,75 MΩ łagodzone są tego skutki.

Obuwie ESD powinno się stosować, jeżeli zachodzi konieczność zapobiegania naładowaniu elektrostatycznemu pracownika poprzez odprowadzenie ładunków. Występowanie czynników takich jak klimat, stopień zabrudzenia, właściwości materiałowe, odporność powierzchni, konstrukcja buta pogarszają lub polepszają właściwości buta ESD.

* żródło:

Stopy" class="redactor-autoparser-object">www.ciop.pl

Stopy

Stopy są bardzo ważną częścią ludzkiego ciała. Specjaliści potwierdzają, że znajduje się na nich około 7000 receptorów, odpowiedzialnych za poszczególne organy ciała. Dlatego zdrowe stopy są tak ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Zdeformowane stopy mogą przyczynić się do problemów z kręgosłupem, a nawet zmiany w stawach kolanowych czy biodrowych. Dolegliwości stóp mogą również być powodem niewłaściwego chodu co z kolei może źle wpływać na kondycję narządów wewnętrznych w obrębie miednicy.

Skutecznym sposobem codziennej opieki nad stopami jest noszenie odpowiednich wkładek.

Skarpety

Systemy stosowane w skarpetach w celu zapewnienia komfortu użytkowania

1234567

1 Protect System

strefa frotte, która pojawia się w konstrukcji wielu modeli skarpet, które są przeznaczone do noszenia w różnych temperaturach. Zarówno tych wyższych jak i tych bardzo niskich.

Celem tej warstwy jest amortyzacja nacisku stopy na powierzchnię, zabezpieczenie przed obtarciami, a w przypadku modeli, które nie zawierają włókna Coolmax w swoim składzie także termoizolacja. W modelach, które są noszone latem warstwa frotte połączona jest ze specjalnym, oddychającym i antybakteryjnym składem (Coolmax, Natural Cotton, Amicor lub Prolen Siltex).

Wszystkie te modele nadają się rewelacyjnie do długotrwałego noszenia dla osób, które pracują w ekstremalnych warunkach terenowych (np. budowy) lub intensywnie uprawiają sport – warstwa frotte zabezpiecza stopę, a skład gwarantuje walory oddychające i antybakteryjne.

2 Comfort System

bezuciskowy podwójny ściągacz zapewnia wysoki komfort użytkowania.

3 Air Control System

system kanalików wentylacyjnych wspomaga utrzymanie optymalnej wymiany powietrza odprowadzając wilgoć oraz nadmiar ciepła na zewnątrz.

4 Absorber System

potrójny splot włókien „3D“ amortyzuje nacisk stopy na powierzchnię.

5 Anatomy System

pięta typu „Y”, odpowiednio wyprofilowana dzianina doskonale dopasowuje się do stopy stabilizując ją w obuwiu.

6 Rosso System

płaski szew przy palcach zapobiega obcieraniu oraz zapewnia komfort użytkowania.

7 Stick System

dodatkowy ściągacz na śródstopiu stabilizujący skarpetę na nodze.

Dobór odpowiednich skarpet może znacznie zwiększyć komfort w pracy oraz w codziennym życiu. Zaawansowane technologie użyte do produkcji materiałów oraz samych skarpet sprawiają, iż stopy są mniej zmęczone i lepiej pielęgnowane.

Materiały stosowane w skarpetach:

Coolmax

włókno techniczne gwarantujące odprowadzanie wilgoci od ciała, zapewnia długotrwałą cyrkulację powietrza oraz uczucie suchości, zabezpiecza stopę przed odparzeniami.

Prolen Siltex

przędza zmodyfikowana środkiem antybakteryjnym opartym na jonach biogennego srebra (Ag+), hamuje wzrost bakterii, grzybów i pleśni, redukuje nieprzyjemny zapach, utrzymuje biologiczną równowagę skóry, zapewnia długotrwałe uczucie świeżości, jest bezpieczna dla użytkownika i środowiska.

Amicor

włókno techniczne odpowiada za właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, zawiera preparat zapobiegający rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za przykry zapach potu oraz mieszankę preparatów unieszkodliwiających mikroorganizmy, które służą roztoczom za pożywienie.

Natural cotton

naturalna bawełna czesana gwarantująca komfort noszenia, wysoką wytrzymałość, bardzo dobrą izolację cieplną, uczucie suchości, oddychanie skóry stopy oraz walory hipoalergiczne.

Merino wool

naturalna wełna merynosowa, gwarantuje doskonałą izolację cieplną, długotrwałe uczucie suchości oraz zapewnia oddychanie skóry.

Kevlar

włókno o właściwościach technicznych, posiada bardzo dużą wytrzymałość na rozciąganie oraz działanie termiczne, gwarantuje stabilność rozmiarów oraz wysoką odporność na zużycie.

Thermolite

nowoczesne włókno o walorach termicznych, zapewnia idealny komfort cieplny w ekstremalnie niskich temperaturach, a jednocześnie pomaga w odprowadzaniu wilgoci na zewnątrz skarpety.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj