Szukaj
Produkty
Kategorie
Kolekcje
Producenci

Brak wyników

Ochrona przed upadkiem z wysokości


Ochrona przed upadkiem
z wysokości


Pracą na wysokości, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650), jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

W wypadku gdy niemożliwe jest zastosowanie sprzętu ochrony zbiorowej, takiego jak rusztowania, siatki, podnośniki, windy itp. konieczne jest zastosowanie sprzętu ochrony osobistej.

Zasady doboru sprzętu zabezpieczającego przed spadaniem (asekuracyjnego) określone są w treści normy EN363 „Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania spadania”.

System ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości składa się z trzech podstawowych elementów:

  • podzespołu kotwiczącego (elementu zaczepowego) - definiowanego w ramach normy EN795,
  • podzespołu łącząco-amoryzującego - opisywanego w ramach norm EN355, EN362 oraz EN354,
  • szelek bezpieczeństwa, do których odnoszą się normy EN361 oraz EN358.

Pamiętaj!

Właściwe dobranie sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości oraz stosowanie się do zasad użytkowania stanowi gwarancję bezpieczeństwa!

Podzespół kotwiczący powinien być stabilnie umieszczony na konstrukcji nośnej w miejscu pracy w celu umożliwienia umocowania do niego podzespołu łącząco-amortyzującego.

Podzespół łącząco-amortyzujący stanowi połączenie szelek, w które ubrany jest użytkownik, z punktem kotwiczenia. Jego zadanie to złagodzenie skutków spadania człowieka z wysokości poprzez pochłanianie energii kinetycznej powstałej w momencie spadania.

Szelki bezpieczeństwa - element systemu ochrony, w który ubrany jest użytkownik. Ma za zadanie rozłożyć siły działające na ciało ludzkie podczas spadania oraz nadanie ciału odpowiedniej pozycji podczas powstrzymywania spadania oraz po spadaniu.

W celu uniknięcia zagrożenia zniszczenia sprzętu w wyniku kontaktu z wysoką temperaturą (lub w wyniku wydzielania się energii podczas procesu spadania) poszczególne elementy muszą być odporne na czynniki gorące. Cały sprzęt chroniący przed upadkiem należy uważnie kontrolować według wytycznych podanych przez producenta.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj