Szukaj
Produkty
Kategorie
Kolekcje
Producenci

Brak wyników

Wykaz norm dla grupy ochrona głowy

EN397

Pokaż produkty spełniające normę EN397

Przemysłowe hełmy ochronne.

Norma przedstawia wymagania dotyczące właściwości oraz znakowania przemysłowych hełmów ochronnych. Ustala wymagania konstrukcyjne, wymagania obowiązkowe oraz dodatkowe dotyczące parametrów ochronnych. Określone są metody badań obowiązkowych i dodatkowych dla przemysłowych hełmów ochronnych.

Według wytycznych normy każdy hełm musi posiadać oznakowanie wytłoczone lub nadrukowane zawierające następujące informacje:

  • Numer niniejszej normy europejskiej,
  • Nazwę lub znak identyfikacyjny producenta,
  • Rok i kwartał produkcji,
  • Typ hełmu,
  • Rozmiar lub zakres rozmiaru,
  • Oznaczenie materiału skorupy.

Dodatkowe informacje takie jak instrukcje lub zalecenia regulacji, montażu, użytkowania, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, przeglądu i składowania, definiuje instrukcja użytkowania.

EN812

Pokaż produkty spełniające normę EN812

Przemysłowe hełmy lekkie.

Norma określa wymagania fizyczne dotyczące parametrów ochronnych, metody badań oraz wymagania znakowania dla przemysłowych hełmów lekkich.

Hełmy te są przeznaczone do ochrony użytkownika przed uderzeniami głowy w przedmioty twarde i nieruchome z taką siłą, która może spowodować rozdarcie skóry i inne powierzchniowe rany. Zakres użycia ograniczany jest z reguły do użytkowania wewnątrz obiektów.

Hełmy lekkie nie są przeznaczone do ochrony przed skutkami uderzeń, upadków przedmiotów lub przed zawieszonymi bądź poruszającymi się ładunkami.

Nie należy mylić hełmów lekkich z hełmami ochronnymi dla przemysłu wyszczególnionymi w normie EN397.

EN14052

Pokaż produkty spełniające normę EN14052

Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne.

Norma określa wymagania dotyczące parametrów fizycznych i ochronnych oraz badanie i znakowanie dotyczące hełmów przemysłowych o podwyższonych parametrach ochronnych. Hełmy przemysłowe o podwyższonych parametrach ochronnych, jak podano w niniejszej normie są przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami mózgu, pęknięciem czaszki lub urazami karku, które mogą być spowodowane przez obiekty spadające lub uderzające. Niniejsza norma zawiera wymagania obowiązkowe, które mają zastosowanie do wszystkich hełmów przemysłowych o podwyższonych parametrach ochronnych oraz wymagania dodatkowe, opcjonalne, dotyczące parametrów ochronnych, które mają zastosowanie, gdy zostaną specjalnie wskazane przez producenta hełmu.

EN50365

Pokaż produkty spełniające normę EN50365

Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia.

W normie podano wymagania odnośnie do właściwości elektrycznych i nieelektrycznych hełmów z materiałów elektroizolacyjnych - używanych przy pracach pod napięciem lub w pobliżu części czynnych instalacji elektrycznych napięcia przemiennego o wartościach nie przekraczających 1000 V lub napięcia stałego o wartościach nie przekraczających 1500 V.

Ustalono badania nieelektryczne, np. oględziny oraz sprawdzenie wymiarów i konstrukcji. Ustalono badania elektryczne hełmów. Określono procedurę pobierania próbek. Podano instrukcje użytkowania, wymagania dotyczące znakowania i pakowania.

Strefa zagrożenia wybuchem

ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – dyrektywa Unii Europejskiej (akt prawny), definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Strefa zagrożenia wybuchem jest to strefa, w której w wyniku powstania mieszaniny wybuchowej może powstać stan zagrożenia wybuchem. W strefie tej pracownicy muszą nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Miejsca, gdzie występuje atmosfera wybuchowa, są szczególnie groźne z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla pracownika. Elektryczność statyczna może stanowić istotne źródło zapłonu w strefie zagrożenia wybuchem, co może prowadzić do wielu ciężkich wypadków przy pracy, w tym o skutkach śmiertelnych.

Środki ochrony indywidualnej przewidziane do użytku w strefie zagrożenia wybuchem powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie mogły być źródłem iskry lub łuku elektrycznego spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i mogących spowodować zapłon mieszanki wybuchowej.

Stosuje się następującą klasyfikację pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem:

Rodzaj zagrożeniaOpis zagrożeniaOznaczenie strefyKategoria urządzeniaWystępowanie atmosfery wybuchowej
GGazy, ciecze i ich opary01Ciągłe, zagrożenie utrzymuje się przez długi czas
12Sporadyczne, zagrożenie może się pojawić w normalnych warunkach
23Rzadkie, nie występuje w warunkach normalnej pracy, jeżeli wystąpi, to przez krótki okres
DPalne pyły201Ciągłe, zagrożenie utrzymuje się przez długi czas
212Sporadyczne, zagrożenie może się pojawić w normalnych warunkach
223Rzadkie, nie występuje w warunkach normalnej pracy, jeżeli wystąpi, to przez krótki okres
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj