Szukaj
Produkty
Kategorie
Kolekcje
Producenci

Brak wyników

Wykaz norm dla grupy ochrona przed upadkiem z wysokości

Wykaz norm dla grupy ochrona przed upadkiem z wysokości

EN1496

Pokaż produkty spełniające normę EN1496

Sprzęt ratowniczy. Ratownicze urządzenia podnoszące.

Norma określa wymagania, metody badania, znakowania, oraz informacje dostarczane przez producenta, dotyczące ratowniczych urządzeń podnoszących. Ratownicze urządzenia podnoszące zgodne z normą europejską stanowią składnik podsystemu ratownictwa.

Uwaga: Ratownicze urządzenia podnoszące, które są zgodne z normą EN1496, mogą stanowić składnik innych podsystemów ratowniczych: urządzeń do opuszczania (EN341), urządzeń samohamownych (EN360) i innych.

EN1497

Pokaż produkty spełniające normę EN1497

Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości. Szelki ratownicze.

Norma określa wymagania, metody badania, znakowanie i informacje dostarczone przez producenta dotyczące szelek ratowniczych. Szelki ratownicze zgodne z normą europejską są używane jako składnik systemu ratownictwa.

EN1891

Pokaż produkty spełniające normę EN1891

Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości. Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości.

EN353-1

Pokaż produkty spełniające normę EN353-1

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą.

Norma określa wymagania, a także metody badań oraz znakowanie i informacje dostarczone przez producenta i sposób pakowania dla urządzeń samozaciskowych ze sztywną prowadnicą.

EN353-2

Pokaż produkty spełniające normę EN353-2

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą.

EN354

Pokaż produkty spełniające normę EN354

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa.

Norma definiuje wymagania, metody badania, zasady znakowania, informacje wymagane od producenta i sposób pakowania dla linek bezpieczeństwa o stałej i regulowanej długości.

EN355

Pokaż produkty spełniające normę EN355

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory.

Norma definiuje wymagania, metody badania, zasady znakowania, informacje wymagane od producenta i sposób pakowania dla amortyzatorów.

EN358

Pokaż produkty spełniające normę EN358

Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki.

Norma opisuje pasy i linki przeznaczone do ustalania pozycji podczas pracy lub ograniczające przemieszanie. Norma określa wymagania dotyczące projektowania i konstrukcji pasa biodrowego, linki ustalającej pozycję podczas pracy, łączników i odporności na zapalenie.

EN360

Pokaż produkty spełniające normę EN360

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne.

Norma określa wymagania, metody badania, zasady znakowania, informacje wymagane od producenta oraz pakowania dla urządzeń samohamownych.

EN361

Pokaż produkty spełniające normę EN361

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa.

Norma definiuje wymagania, metody badania, zasady znakowania, informacje wymagane od producenta oraz sposób pakowania dla szelek bezpieczeństwa.

EN362

Pokaż produkty spełniające normę EN362

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Łączniki.

Norma definiuje wymagania, metody badań, zasady tworzenia instrukcji użytkowania i zasady znakowania dotyczące łączników. Ustala wymagania dotyczące projektowania i ergonomii, materiałów i konstrukcji, odporności na obciążenie statyczne i odporności na korozję. Określa metody badań odporności na obciążenie statyczne oraz odporności na korozję.

EN363

Pokaż produkty spełniające normę EN363

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Systemy powstrzymywania spadania.

Norma definiuje terminologię i określa podstawowe wymagania dla systemów powstrzymujących spadanie, które znajdują zastosowanie jako sprzęt ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości.

Przy wyborze zabezpieczenia należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Usytuowanie istniejących punktów kotwiczenia, do których można umocować system asekuracyjny. W wypadku braku dostępności istniejących punktów kotwiczenia należy rozważyć możliwość zainstalowania zespołów kotwiczących,
  • Wysokość obszaru wolnego od elementów konstrukcyjnych pod stanowiskiem pracy - ma to wpływ na określenie wysokości spadania,
  • Obszar wolny od elementów konstrukcyjnych w obrębie którego może nastąpić kontrolowany proces spadania - pracownik może być w ruchu wahadłowym,
  • Zakres i rodzaj możliwego przemieszczania się pracownika,
  • Czas pracy na danym stanowisku,
  • Predyspozycje psychiczne i fizyczne pracownika,
  • Dodatkowe czynniki mogące mieć wpływ na prawidłowe działanie ochron, takie jak: zapylenie, zaolejenie, niska lub wysoka temperatura, odpryski stopionego metalu, odpryski procesu cięcia, istnienie potencjalnie niebezpiecznych elementów konstrukcyjnych posiadających ostre krawędzie itp.

EN364

Pokaż produkty spełniające normę EN364

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Metody badań.

W normie opisane zostały metody badań dla poszczególnych środków ochrony indywidualnej zapewniającej zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Opisana jest również aparatura służąca do przeprowadzania badań.

EN365

Pokaż produkty spełniające normę EN365

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania.

Norma definiuje opis oznaczeń, które powinny zostać umieszczone na sprzęcie powstrzymującym upadek z wysokości, jak również zdefiniowany jest zakres informacyjny, który powinien być obowiązkowo zamieszczony w instrukcji użytkowania.

EN795

Pokaż produkty spełniające normę EN795

Klasy systemów kotwiczenia

A1Nie jest środkiem ochrony indywidualnej
Składa się z punktów kotwiczących zaprojektowanych tak, aby umieścić je na powierzchniach pionowych, poziomych lub pochyłych (ściany, kolumny, naproża)
A2Nie jest środkiem ochrony indywidualnej
Składa się z punktów kotwiczących zaprojektowanych tak, aby można je było umieścić na pochyłych dachach
BJest środkiem ochrony indywidualnej
Składa się z tymczasowych urządzeń kotwiczących z możliwością demontażu i transportu
CNie jest środkiem ochrony indywidualnej
Składa się z urządzeń kotwiczących wyposażonych w prowadnice giętkie poziome tzw. linie życia. Dopuszczalne nachylenie 15O
DNie jest środkiem ochrony indywidualnej
Składa się z urządzeń kotwiczących wyposażonych w sztywną poziomą prowadnicę w postaci szyny
EJest środkiem ochrony indywidualnej
Składa się z przeciwwagi z systemem kotwiczenia do stosowania na powierzchniach poziomych, dopuszczalne nachylenie 5O

Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badania.

Norma definiuje wymagania, określa aparaty do statycznego i dynamicznego badania systemów kotwiczących, metody badania, instrukcje użytkowania, znakowania, etykietowania i pakowania dotyczące urządzeń kotwiczących stosowanych do użycia wraz z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości. Zawiera również zalecenia dotyczące instalowania systemów kotwiczących.

Podzespół kotwiczący powinien być stabilnie umieszczony na konstrukcji nośnej w miejscu pracy w celu umożliwienia umocowania do niego podzespołu łącząco-amortyzującego. W tym celu mogą być użyte elementy stanowisk pracy na wysokościach, takich jak belki nośne, stalowe kształtowniki i inne stabilne elementy konstrukcyjne.

Punkt kotwiczenia na konstrukcji nośnej musi wytrzymywać obciążenie nie mniejsze niż 15kN i być dopasowany do stosowanego podzespołu łącząco-amortyzującego. Jeśli w obszarze stanowiska pracy nie ma stosownego elementu, należy go skonstruować.

EN813

Pokaż produkty spełniające normę EN813

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Uprząż biodrowa.

Norma określa wymagania, metody badania, znakowania i informacje, które powinny być dostarczane przez producenta, dla uprzęży biodrowych przeznaczonych do użycia w systemach nadawania pozycji podczas pracy i uniemożliwiających spadanie, w których jest wymagany dolny element zaczepowy.

Uwaga: Uprzęże biodrowe nie są przeznaczone do powstrzymywania spadania.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj